Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

 

RPO 13.4
RPO 5.1
RPO 7.1
RPO 5.1
RPO 5.1
RPO 4.4
RPO 7.1
RPO 6.1
RPO 4.5

Działanie 4.5 Ochrona przyrody [konkurs nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-445/23]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2023-06-26 do 2023-07-10
RPO 1.4
RPO 13.4
RPO 9.3
RPO 6.5
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2023-05-02 do 2023-05-15
RPO 3.4
RPO 6.3
RPO 3.4
RPO 3.4
RPO 4.3

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej [konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-442/23]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2023-04-11 do 2023-04-24
RPO 4.1
RPO 6.5
RPO 13.3
RPO 13.3
RPO 6.5
RPO 3.3
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-433/22]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2022-12-05 do 2022-12-19
RPO 4.1
RPO 11.1
RPO 13.1
RPO 7.1
RPO 4.4
RPO 13.2
RPO 5.3
RPO 6.5

Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu [konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-429/22]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2022-07-28 do 2022-08-18
RPO 5.1
RPO 4.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 13.1
RPO 13.1
RPO 6.5
RPO 13.2
RPO 6.5
RPO 5.3
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-423/22]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2022-02-11 do 2022-03-02
RPO 11.1
RPO 8.1
RPO 9.1
RPO 1.5
RPO 4.1
RPO 1.4
RPO 6.5
RPO 4.4
RPO 4.4
RPO 7.1
RPO 6.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 1.4
RPO 11.1
RPO 7.1
RPO 3.3
RPO 7.1
RPO 9.3
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-412/21]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2021-04-26 do 2021-05-14
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-411/21]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2021-04-26 do 2021-08-06
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2021-04-26 do 2021-06-30
RPO 11.1
RPO 10.1
RPO 10.1
RPO 6.5
RPO 4.1
RPO 9.3
RPO 3.5
RPO 11.1
RPO 11.1
RPO 6.3
RPO 3.3
RPO 7.1
RPO 3.5
RPO 11.1
RPO 1.6
RPO 1.6
RPO 3.5
RPO 3.5
RPO 5.1
RPO 5.1
RPO 5.1
RPO 1.5
RPO 6.1
RPO 3.4
RPO 11.1
RPO 4.3

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej [konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-397/20]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2020-10-26 do 2020-11-27
RPO 9.2
RPO 9.2
RPO 9.3

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2020-09-30 do 2020-10-30
RPO 10.2
RPO 10.2
RPO 4.4
RPO 4.4
RPO 11.1
RPO 6.1
RPO 11.1
RPO 5.3

Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa [konkurs nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-388/20]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2020-07-17 do 2020-09-30
RPO 1.6
RPO 7.1
RPO 4.1
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2020-06-30 do 2020-10-30
RPO 10.2
RPO 3.1
RPO 1.6
RPO 9.3
RPO 9.3
RPO 9.3
RPO 6.1
RPO 11.1
RPO 6.1
RPO 4.4

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-378/20]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2020-04-30 do 2020-09-30
RPO 1.4
RPO 1.2

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2020-04-30 do 2020-06-30
RPO -
RPO 9.2
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne [konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-377/20]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2020-04-30 do 2020-06-01
RPO 7.1
RPO 6.1
RPO 11.1
RPO 7.1
RPO 11.1
RPO 11.1
RPO 3.3
RPO 7.1
RPO 3.4
RPO 9.3

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2020-03-09 do 2020-03-27
RPO 5.1

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-365/20]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2020-04-14 do 2021-12-31
RPO 8.4
RPO -
RPO 3.5
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 11.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 11.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 5.1
RPO 5.1
RPO 3.3
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-336/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-12-13 do 2020-01-10
RPO 4.3

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej [konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-12-16 do 2020-06-30
RPO 7.1
RPO 11.1
RPO 7.1
RPO 10.4
RPO 8.3
RPO 7.1
RPO 8.5

Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe [konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-11-29 do 2020-03-13
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-11-29 do 2020-01-17
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-11-29 do 2020-01-17
RPO 10.2
RPO 11.1
RPO 6.3
RPO 7.1
RPO 9.3

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-10-31 do 2020-03-31
RPO 9.1
RPO 9.1
RPO 9.2

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-10-31 do 2020-04-30
RPO 5.3

Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa, [konkurs nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-322/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-10-30 do 2019-11-22
RPO 6.4
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 1.4
RPO 7.1
RPO 4.2

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-09-30 do 2020-03-31
RPO 11.1
RPO 9.3
RPO 10.2
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-09-30 do 2019-10-30
RPO 10.2
RPO 1.3
RPO 7.1
RPO 4.6
RPO 1.4
RPO 7.1
RPO 3.5
RPO 6.3
RPO 4.4
RPO 4.4
RPO 7.1
RPO -
RPO 1.2

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-298/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-07-31 do 2019-09-16
RPO 1.2

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-297/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-07-31 do 2019-09-16
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 1.4
RPO 3.4
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-06-28 do 2019-08-30
RPO 3.4
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne [konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-290/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-06-28 do 2019-07-31
RPO 7.1
RPO 3.5
RPO 4.4

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-283/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-06-28 do 2019-07-12
RPO 7.1
RPO 3.5
RPO 11.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 6.1
RPO 9.1
RPO 4.6
RPO 7.1
RPO 6.1
RPO 3.3
RPO 9.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 3.3
RPO 6.3
RPO 6.3
RPO 11.1
RPO 4.4

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-269/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-04-01 do 2019-05-17
RPO 6.3
RPO 7.1
RPO 3.5
RPO 7.1
RPO 4.2

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-04-01 do 2019-04-12
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-03-29 do 2019-04-12
RPO 10.2
RPO 10.2
RPO 7.1
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-03-29 do 2019-04-30
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-259/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-03-29 do 2019-04-12
RPO 9.3

Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych [konkurs nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-254/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-03-18 do 2019-04-01
RPO 8.4
RPO 9.2

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-02-28 do 2019-03-14
RPO 8.4
RPO 7.1
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2019-01-14 do 2019-01-25
RPO 3.5
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-12-31 do 2019-01-14
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 5.1
RPO 5.3
RPO 3.5
RPO 4.6
RPO 1.6
RPO 1.6
RPO 7.1
RPO 3.1
RPO 8.1
RPO 8.4
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne [konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-241/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-11-30 do 2018-12-14
RPO 6.5

Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu [konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-12-31 do 2019-02-08
RPO 6.5

Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu [konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-12-31 do 2019-03-15
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-11-19 do 2018-11-30
RPO 8.2
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-235/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-10-30 do 2018-11-30
RPO 4.3

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej [konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-10-29 do 2019-02-15
RPO 6.5

Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu [konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-232/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-10-22 do 2019-02-08
RPO 6.5

Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu [konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-10-22 do 2018-11-05
RPO 4.4
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 3.5
RPO 3.4
RPO 9.4
RPO 9.1
RPO 9.3

Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych [konkurs nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-09-17 do 2018-10-01
RPO 4.2

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-223/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-09-17 do 2018-09-28
RPO 7.1
RPO 8.5
RPO 7.1
RPO 6.4
RPO 7.1
RPO 5.1
RPO 6.2
RPO 6.1
RPO 3.4
RPO 4.2

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-215/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-08-20 do 2018-11-30
RPO 3.1
RPO 3.1
RPO 3.3
RPO 4.4
RPO 10.4
RPO 7.1
RPO 10.3
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 9.1
RPO 8.4
RPO 9.4
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-07-09 do 2018-08-31
RPO 7.1
RPO 3.4
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-06-29 do 2018-07-16
RPO 6.4
RPO 4.6
RPO 4.1
RPO 4.1
RPO 3.5
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 7.1
RPO 5.1
RPO 5.1
RPO 5.1
RPO 6.3
RPO 7.1
RPO 1.2

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-195/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-06-11 do 2018-06-29
RPO 1.2

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-06-11 do 2018-07-13
RPO 6.1
RPO 3.4
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-190/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-05-30 do 2018-07-02
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-05-30 do 2018-06-18
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne [konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-05-30 do 2018-06-18
RPO 8.2
RPO 7.1
RPO 6.1
RPO 7.1
RPO 3.4
RPO 3.5
RPO 9.3

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-05-30 do 2018-06-28
RPO 8.4
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne [konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-05-30 do 2018-07-09
RPO 3.3
RPO 5.3

Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa [konkurs nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-05-14 do 2018-08-31
RPO 10.3
RPO 4.4

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-175/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-05-07 do 2018-05-30
RPO 4.2

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-04-30 do 2018-07-20
RPO 3.5
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-04-30 do 2018-05-14
RPO 4.5

Działanie 4.5 Ochrona przyrody [konkurs nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-04-30 do 2018-06-29
RPO 9.2
RPO 1.3
RPO 1.3
RPO 6.4
RPO 9.2

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-167/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-04-30 do 2018-05-28
RPO 9.1
RPO 1.5
RPO 3.5
RPO 6.3
RPO 6.3
RPO 4.6
RPO 4.6
RPO 7.1
RPO 5.1

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-04-09 do 2018-07-13
RPO 3.5
RPO 4.6
RPO 6.4
RPO 6.4
RPO 4.3

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej [konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2018-02-28 do 2018-04-30
RPO 3.3
RPO 3.5
RPO 3.5
RPO 2.1
RPO 10.3
RPO 5.1
RPO 2.1
RPO 5.1
RPO 6.4
RPO 1.5

Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu [konkurs nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-11-30 do 2018-01-26
RPO 7.1
RPO 3.4
RPO 2.1
RPO 5.1
RPO 3.5
RPO 3.5
RPO 3.5
RPO 2.2
RPO 4.6
RPO 11.1
RPO 9.2

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs nr RPKP. 09.02.01-IZ.00-04-136/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-10-09 do 2017-10-25
RPO 9.1
RPO 5.1

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-09-29 do 2017-10-31
RPO 3.4
RPO 6.3
RPO 6.4
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne [konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-131/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-10-16 do 2017-11-17
RPO 10.4
RPO 10.4
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-128/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-08-31 do 2017-10-13
RPO 6.3
RPO 10.1
RPO 1.1
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-07-31 do 2017-11-17
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-126/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-07-31 do 2017-09-29
RPO 1.4
RPO 9.3

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-07-31 do 2017-08-31
RPO 4.5

Działanie 4.5 Ochrona przyrody[konkurs nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-124/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-07-31 do 2017-08-31
RPO 10.2
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne [konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-119/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-07-31 do 2017-08-16
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-07-31 do 2017-08-16
RPO 6.1
RPO 3.5
RPO 2.1
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne [konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-06-30 do 2017-10-13
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT[konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-06-30 do 2017-07-21
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT[konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-115/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-06-30 do 2017-07-21
RPO 4.4

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-06-30 do 2017-07-14
RPO 6.2
RPO 3.4
RPO 1.4
RPO 6.1
RPO 6.3
RPO 3.1
RPO 3.3
RPO 3.3
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-06-30 do 2017-07-07
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-099/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-06-30 do 2017-07-07
RPO -
RPO 3.5
RPO 8.4
RPO 1.6
RPO 2.2
RPO 6.4
RPO 4.6
RPO 8.4
RPO 3.5
RPO 2.1
RPO 6.1
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-05-29 do 2017-06-30
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-05-29 do 2017-09-15
RPO 4.6

4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-05-29 do 2017-07-05
RPO 6.4
RPO 4.5
RPO 4.3

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej [konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-089/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-05-15 do 2017-10-06
RPO 1.2
RPO 8.5
RPO 3.5
RPO 3.5
RPO 3.5
RPO 3.5
RPO 3.5
RPO 3.5
RPO 8.2
RPO 3.5
RPO 1.5
RPO 4.4

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-03-31 do 2017-05-31
RPO 9.2

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-079/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-03-31 do 2017-04-14
RPO -
RPO 1.2

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-03-31 do 2017-05-12
RPO 1.5
RPO 1.2

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-084/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-03-31 do 2017-05-26
RPO 1.4
RPO 1.2

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-03-31 do 2017-05-19
RPO 8.1
RPO 5.1

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2017-02-01 do 2019-05-31
RPO 5.1
RPO 5.1
RPO 5.1
RPO 5.1
RPO 5.1
RPO 4.1
RPO 10.4
RPO 4.6
RPO 9.3

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-12-30 do 2017-01-31
RPO 9.1
RPO 4.5

Działanie 4.5 Ochrona przyrody [konkurs nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-12-30 do 2017-09-29
RPO 9.1
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-12-30 do 2017-06-30
RPO 3.1
RPO 6.1

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-12-30 do 2017-02-28
RPO 3.1
RPO 3.1
RPO 8.5
RPO 3.4
RPO 6.1
RPO 4.6

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-12-06 do 2016-12-19
RPO 8.5

Poddziałanie 8.5.2. Wsparcie outplacementowe [konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 ]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-09-30 do 2017-02-01
RPO 4.1
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-09-30 do 2016-10-13
RPO 10.1

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-09-30 do 2016-10-13
RPO 6.4
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne [konkurs Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-047/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-09-30 do 2016-10-21
RPO 8.4
RPO 8.4
RPO 10.1
RPO 11.1
RPO 3.5
RPO 9.2

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-050/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-09-30 do 2016-11-04
RPO 3.5
RPO 3.5
RPO 9.2

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-051/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-09-30 do 2016-10-28
RPO 9.2

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-049/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-09-30 do 2016-10-28
RPO 9.2

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-09-30 do 2016-10-28
RPO 2.2
RPO 2.1
RPO 2.1
RPO 6.1
RPO 4.1
RPO 4.3

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej [konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-037/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-09-22 do 2016-12-30
RPO 1.3
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne [konkurs Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-09-19 do 2016-10-31
RPO 4.4

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-09-19 do 2016-12-30
RPO 3.3
RPO 10.4
RPO 10.3
RPO 9.4
RPO 10.2
RPO 1.3
RPO 6.1
RPO 1.6

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP [konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-10-03 do 2016-10-14
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-07-18 do 2016-09-30
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne [konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-07-14 do 2016-07-29
RPO 6.3
RPO 5.1

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-06-30 do 2016-10-31
RPO 5.1

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-06-30 do 2016-12-30
RPO 4.1
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-022/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-06-23 do 2016-07-14
RPO 8.4
RPO 6.3
RPO 1.5
RPO 4.4

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-017/16]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2016-06-28 do 2016-07-08
RPO 8.2
RPO 9.4
RPO 9.4
RPO 9.2
RPO 8.3
RPO 3.3
RPO 3.3
RPO 3.3
RPO 8.1
RPO 4.2

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-007/15]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2015-12-30 do 2016-02-29
RPO 1.5
RPO 9.3

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2015-12-28 do 2016-02-05
RPO 9.2

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-009/15]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2015-12-28 do 2016-02-05
RPO 8.4
RPO 1.2

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2015-12-30 do 2016-05-31
RPO 4.4

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2015-12-28 do 2017-03-29
RPO 11.1
RPO 10.2

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2015-11-20 do 2015-12-30
RPO 4.4

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-002/15]

Zakończony
Wydarzenie odbędzie się od 2015-10-28 do 2015-12-11
RPO 8.1