Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

O programie

O programie

RPO WK-P 2014-2020 był pierwszym, spośród 16 programów regionalnych, który przeszedł procedurę w Brukseli. To, że jako pierwszy, już 16 grudnia 2014 r., zyskał pełną akceptację Komisji Europejskiej świadczy o jego dobrym przygotowaniu.  więcej >>o programie RPO 

Finansowanie

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów. więcej >>o finansowaniu

Zintegrowane Inwestycje Regionalne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast, otaczających je gmin oraz władze województw ustalają cele i inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia.więcej >>o Zintegrowanych Inwestycjach Regionalnych

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest oprócz ZIT jednym z instrumentów wspierających rozwój terytorialny w perspektywie finansowej 2014-2020, aktywizujących lokalne społeczności. więcej o Rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność

Rozwój kompetencji zawodowych

Jednym z wyzwań, z którymi zmierzymy się w najbliższych latach jest lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. więcej>>o Rozwój kompetencji zawodowych

Instrumenty finansowe – alternatywa dla dotacji

Powszechny wśród najmniejszych przedsiębiorstw problem dostępu do kapitału na inwestycje, rozwiązać mają zwrotne instrumenty finansowe, czyli wsparcie pozadotacyjne. więcej>> o Instrumentach finansowych

Nadużycia finansowe

Nadużycie to nieetyczne, często nielegalne zachowanie, mające na celu osiągnięcie osobistych korzyści, zazwyczaj korzyści finansowych. Jest to celowe działanie bądź zaniedbanie skutkujące osiągnięciem korzyści przez sprawcę lub poniesieniem strat przez ofiarę, dokonane poprzez wprowadzenie w błąd więcej>> o Nadużyciach finansowych

Zmiany w RPO

Zgodnie z zapisami art. 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. państwa członkowskie mają możliwość zawnioskowania do Komisji Europejskiej o zmianę programów operacyjnych więcej o zmianach w RPO