Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x
01 Styczeń

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 – dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. (wersja aktualna)

2018/01/01
--poradnik--
Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.
18 Grudzień

Poradnik wnioskodawcy i beneficjenta RPO WK-P na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

2017/12/18
--poradnik--
22 Czerwiec

Poradnik „Jak poprawnie napisać program rewitalizacji umożliwiający uzyskanie dofinansowania interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020?”

2017/06/22
--poradnik--
30 Grudzień

Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna)

2016/12/30
--publikacja--
14 Czerwiec

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (wersja aktualna)

2016/06/14
--poradnik--
24 Maj

Fundusze unijne w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2014-2020

2016/05/24
--publikacja--
11 Styczeń

Fundusze Europejskie bez barier – usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

2016/01/11
--poradnik--
11 Styczeń

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

2016/01/11
--poradnik--
27 Październik

Poradnik dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

2015/10/27
--poradnik--
14 Październik

Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna)

2015/10/14
--publikacja--
24 Sierpień

Broszura informacyjna „Fundusze unijne w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2014-2020”

2015/08/24
--publikacja--
20 Sierpień

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (wersja archiwalna)

2015/08/20
--poradnik--
09 Lipiec

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich – poradnik efektywnego pisania

2015/07/09
--poradnik--