Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2

Data: od 2017-04-13 do 2017-11-30
Dodane 14.03.2017 przez Krzysztof Musioł
IV tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (13.06.2018 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach IV tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (13.06.2018 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 8 czerwca 2018 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygnięcia IV tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Link otwiera się w nowej karcie Lista członków Komisji Oceny Projektów

IV tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (7.06.2018 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach IV tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (7.06.2018 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 6 czerwca 2018 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygnięcia IV tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Link otwiera się w nowej karcie Lista członków Komisji Oceny Projektów

V tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (22.05.2018 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach V tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (22.05.2018 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 22 maja 2018 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygnięcia V tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Link otwiera się w nowej karcie Lista członków Komisji Oceny Projektów

konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 RPO WK-P (27.04.2018 r.)
Podpisano kolejne umowy w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 RPO WK-P (27.04.2018 r.)
Informujemy, iż w dniach 13 oraz 28 marca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektu na kwotę 1 498 884,50 zł w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Informacja w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (13.04.2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w ramach II tury konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 żaden ze złożonych wniosków o dofinansowanie nie spełnił wymagań minimalnych, aby otrzymać dofinansowanie.

Link otwiera się w nowej karcie Lista członków Komisji Oceny Projektów.

II tura Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (11.04.2018 r.)
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach II tury Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (11.04.2018 r.)
Informujemy, że w ramach II tury Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, został zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 16 kwietnia 2018 r.

Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z decyzją Dyrektora WUP w Toruniu z dnia 09.02.2018 r. miała potrwać do 12.03.2018 r. W chwili obecnej nastąpiła konieczność zmiany terminu oceny, z uwagi na przedłużający się proces negocjacji projektu w ramach II tury konkursu oraz termin podpisania umów o dofinansowanie projektów z Wnioskodawcami, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w ramach I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 oraz konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach II tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

II tura Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (11.04.2018 r.)
Lista projektów zakwalifikowanych do oceny kryteriami merytorycznymi i premiującymi w ramach IV i V tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (14.03.2018 r.)
Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do oceny kryteriami merytorycznymi i premiującymi (tura IV)

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do oceny kryteriami merytorycznymi i premiującymi (tura V)

Kolejna podpisana umowa w ramach Poddziałania 8.5.2 (23 lutego 2018 r.)
Kolejna podpisana umowa w ramach Poddziałania 8.5.2 (23 lutego 2018 r.))
Informujemy, iż w dniu 16 lutego 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 1 183 809,60 zł w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Link otwiera się w nowej karcie Lista podpisanych umów w ramach I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

III tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (22 lutego 2018 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (22 lutego 2018 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Toruniu w dniu 21 lutego 2018 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygnięcia III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Link otwiera się w nowej karcie Lista członków Komisji Oceny Projektów

II tura Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (2 luty 2018 r.)
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach II tury Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (2 luty 2018 r.)
Informujemy, że w ramach II tury Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, został zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 12 marca 2018 r.

Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z decyzją Dyrektora WUP w Toruniu z dnia 16.01.2018 r. miała potrwać do 15.02.2018 r. W chwili obecnej nastąpiła konieczność zmiany terminu oceny, z uwagi na przedłużający się termin podpisania umów o dofinansowanie projektów z Wnioskodawcami, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w ramach I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 oraz konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17. W okresie przypadającym na ocenę wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II tury przedmiotowego konkursu, WUP w Toruniu prowadził równocześnie negocjacje i przygotowywał umowy (łącznie 29) w ramach konkursu dla Poddziałań 8.2.1 i 8.5.2.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach II tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Podpisano kolejną umowę w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P (30.01.2018 r.)
Podpisano kolejną umowę w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P (30.01.2018 r.)
Informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 1 427 601,38 zł w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%

Link otwiera się w nowej karcie Lista podpisanych umów w ramach I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

II tura Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (17.01.2018 r.)
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach II tury Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (17.01.2018 r.)
Informujemy, że w ramach II tury Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, został zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 15 lutego 2018 r.

Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 17.01.2018 r. Głównym czynnikiem, który wpływa na konieczność przedłużenia oceny w ramach II tury konkursu, jest wymóg zakończenia negocjacji oraz podpisania umów o dofinansowanie projektów z Wnioskodawcami, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w ramach I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 oraz konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17. W okresie przypadającym na ocenę wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II tury przedmiotowego konkursu, WUP w Toruniu prowadził równocześnie negocjacje i przygotowywał umowy (łącznie 29) w ramach konkursu dla Poddziałania 8.2.1 i 8.5.2.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach II tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

I tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (09.01.2018 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (09.01.2018 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 9 stycznia 2018 r. zatwierdził podsumowującą Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygnięcia I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

I tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (09.01.2018 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (09.01.2018 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w dniu 9 stycznia 2018 r. Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził kolejną Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Podpisanie 2 umów o dofinansowanie projektów (08.01.2018 r.)
Podpisanie 2 umów o dofinansowanie projektów (08.01.2018 r.)
Informujemy, iż w dniach 15 grudnia 2017 r. i 21 grudnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 2 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 1 502 403,20 zł w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Link otwiera się w nowej karcie Lista podpisanych umów w ramach I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

III tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (08.01.2018 r.)
Lista projektów zakwalifikowanych do oceny kryteriami merytorycznymi i premiującymi w ramach III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (08.01.2018 r.)
Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do oceny kryteriami merytorycznymi i premiującymi
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej (22.12.2017)
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej (22.12.2017)
Informujemy, że w ramach I tury Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, został zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 9 stycznia 2018 r.

Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 10.10.2017 r. Głównym czynnikiem, który wpływa na konieczność przedłużenia oceny w ramach I tury konkursu, jest wymóg przeprowadzenia negocjacji z każdym
z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej (do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych 6 wniosków o dofinansowanie projektu). Ze względu na szeroki zakres uwag wskazanych w stanowiskach negocjacyjnych, proces ten w sposób znaczący wpływa na termin zakończenia oceny, bowiem rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić z dniem zakończenia negocjacji oraz weryfikacji złożonego po negocjacjach wniosku beneficjenta, który przystąpił do negocjacji jako ostatni. W okresie przypadającym na ocenę wniosków o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu, WUP w Toruniu prowadził równocześnie ocenę w ramach konkursu dla Poddziałania 8.2.1, w ramach którego do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych 30 wniosków o dofinansowanie projektu. Ponadto ocena dokonywana była w lipcu i sierpniu, a więc w okresie urlopowym, co dodatkowo miało wpływ na termin zakończenia dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

I tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (15.12.2017)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (15.12.2017)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

I tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (7.12.2017)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (7.12.2017)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w dniu 6 grudnia 2017 r. Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Wsparcie outplacementowe RPO WK-P 2014-2020 (23.11.2017)
Informacja dotycząca zamknięcia konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe RPO WK-P 2014-2020 (23.11.2017)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż z dniem 1 grudnia 2017 roku zostanie zamknięty konkurs otwarty Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2125/17 z dnia 22 listopada 2017 r.

Zamknięcie konkursu wynika z zaistnienia przesłanek uniemożliwiających procedowanie w ramach konkursu (m.in. zmiany procedur i kryteriów wyboru projektów), w związku ze zmianą ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.).

Informacja o kolejnym konkursie w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wuptorun.praca.gov.pl, www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na www.funduszeeuropejskie.pl.

I tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (13.11.2017)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (13.11.2017)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia I tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Link otwiera się w nowej karcie Lista członków Komisji Oceny Projektów

II tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (31.10.2017)
Lista projektów zakwalifikowanych do oceny kryteriami merytorycznymi i premiującymi w ramach II tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (31.10.2017)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż ocenie kryteriami merytorycznymi i premiującymi podlegają 2 wnioski o dofinansowanie projektu, złożone w ramach II tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do oceny kryteriami merytorycznymi i premiującymi

V tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania w ramach V tury konkursu wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Należy jednak mieć na uwadze, że Wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 3 207 145 euro, w tym 2 869 551 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 337 594 euro pochodzi z budżetu państwa. Ostateczna kwota dostępnych środków w PLN zostanie określona z uwzględnieniem dostępnej kwoty alokacji dla Działania 8.5 RPO WK-P 2014-2020, wyliczonej zgodnie z algorytmem przeliczenia dostępnych środków EFS w ramach Działania przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w miesiącu podpisania umów o dofinansowanie.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie od 30.09.2016 do 31.12.2020 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony w sposób ciągły. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach piątej tury konkursowej rozpocznie się 01.11.2017 r. i potrwa do 30.11.2017 r. Liczba tur konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na konkurs.

Nabór będzie prowadzony w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i oceny projektów oraz na temat procedury odwoławczej zawiera Regulamin konkursuRegulamin konkursu oraz wzory dokumentów, wytyczne horyzontalne i programowe dostępne są na stronie internetowej www.wup.torun.pl, na portalu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:

Punkt Informacji i Promocji

tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84

e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl.

Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO

tel. (56) 669 39 55 lub (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 57

e-mail: wup@wup.torun.pl.

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie o konkursie nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu wraz z załącznikami – konkurs RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

KOMUNIKATY (20.10.2017 r.)
KOMUNIKATY (20.10.2017 r.)
Link otwiera się w nowej karcie KOMUNIKAT w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 wraz z załącznikami (20.10.2017r.)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu wraz z załącznikami

————————————————————————————————

Link otwiera się w nowej karcie KOMUNIKAT w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.) (dalej: ustawy wdrożeniowej) (20.10.2017 r.)

————————————————————————————————

Link otwiera się w nowej karcie KOMUNIKAT w sprawie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (20.10.2017 r.)

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach IV tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania w ramach IV tury konkursu wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Należy jednak mieć na uwadze, że Wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 3 207 145 euro, w tym 2 869 551 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 337 594 euro pochodzi

z budżetu państwa. Ostateczna kwota dostępnych środków w PLN zostanie określona z uwzględnieniem dostępnej kwoty alokacji dla Działania 8.5 RPO WK-P 2014-2020, wyliczonej zgodnie z algorytmem przeliczenia dostępnych środków EFS w ramach Działania przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w miesiącu podpisania umów o dofinansowanie.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie od 30.09.2016 do 31.12.2020 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony w sposób ciągły. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trzeciej tury konkursowej rozpocznie się 01.10.2017 r. i potrwa do 31.10.2017 r. Liczba tur konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na konkurs.

Nabór będzie prowadzony w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i oceny projektów oraz na temat procedury odwoławczej zawiera Regulamin konkursuRegulamin konkursu oraz wzory dokumentów, wytyczne horyzontalne i programowe dostępne są na stronie internetowej www.wup.torun.pl, na portalu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:

Punkt Informacji i Promocji

tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84

e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl.

Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO

tel. (56) 669 39 55 lub (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 57

e-mail: wup@wup.torun.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie o konkursie nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

III tura konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania w ramach III tury konkursu wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Należy jednak mieć na uwadze, że Wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 3 207 145 euro, w tym 2 869 551 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 337 594 euro pochodzi z budżetu państwa. Ostateczna kwota dostępnych środków w PLN zostanie określona z uwzględnieniem dostępnej kwoty alokacji dla Działania 8.5 RPO WK-P 2014-2020, wyliczonej zgodnie z algorytmem przeliczenia dostępnych środków EFS w ramach Działania przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w miesiącu podpisania umów o dofinansowanie.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie od 30.09.2016 do 31.12.2020 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony w sposób ciągły. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trzeciej tury konkursowej rozpocznie się 01.09.2017 r. i potrwa do 30.09.2017 r. Liczba tur konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na konkurs.

Nabór będzie prowadzony w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i oceny projektów oraz na temat procedury odwoławczej zawiera Regulamin konkursuRegulamin konkursu oraz wzory dokumentów, wytyczne horyzontalne i programowe dostępne są na stronie internetowej www.wup.torun.pl, na portalu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:

 1. Punkt Informacji i Promocji

tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84

e-mail: promocja@wup.torun.pl.

 1. Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO

tel. (56) 669 39 55 lub (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 57

e-mail: wup@wup.torun.pl

Ogłoszenie o konkursie nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

Komunikat w sprawie zmiany Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 29/1333/17 z dnia 20 lipca 2017 r. zatwierdził aktualizację Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • W Ogłoszeniu oraz Regulaminie Konkursu zapis otrzymuje brzmienie:

„Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 3 207 145 euro, w tym 2 869 551 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 337 594 euro pochodzi z budżetu państwa.

Ostateczna kwota dostępnych środków w PLN zostanie określona z uwzględnieniem dostępnej kwoty alokacji dla Działania 8.5 RPO WK-P 2014-2020, wyliczonej zgodnie z algorytmem przeliczenia dostępnych środków EFS w ramach Działania przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w miesiącu podpisania umów o dofinansowanie.

Kwota wynika ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 26/1235/17 z dnia 4 lipca 2017 r.”

w miejsce:

„Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 9 500 000,00 zł, w tym 8 500 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 000 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa.

Kwota wynika z Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P 2014-2020 na 2017 rok, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Nr 7/283/17 z dnia
22 lutego 2017 r.”

 • W Ogłoszeniu oraz w podrozdziale 1.4 Termin i miejsce naboru oraz harmonogram konkursu Regulaminu Konkursu zapis otrzymuje brzmienie:

„Gotowy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem/ami (jeśli dotyczy) w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:

 • złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
 • podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń”. W przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji podpisania cyfrowo i przesłania do WUP Toruń wniosku wraz
  z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

W obu przypadkach dopuszczalne jest podpisanie wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprzez wysłanie
w formie dokumentu elektronicznego został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy”.

w miejsce:

„Gotowy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie projektu składany w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu należy stosowanie autoryzować. Poprzez autoryzację należy rozumieć złożenie przez wnioskodawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego (kwalifikowanego certyfikatu) bezpośrednio na wniosku o dofinansowanie projektu, zapisanym jako plik .pdf. Podpisanie jedynie korespondencji, której załącznikiem jest wniosek o dofinansowanie projektu na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu, nie jest równoznaczne z podpisaniem elektronicznie formularza wniosku o dofinansowanie projektu.”

 • W podrozdziale 1.6 Kwota dostępna zapis otrzymuje brzmienie:

„Kwota dostępna obejmuje wartość dofinansowania.

Ogółem: 3 207 145 euro

Ostateczna kwota dostępnych środków w PLN zostanie określona z uwzględnieniem dostępnej kwoty alokacji dla Działania 8.5 RPO WK-P 2014-2020, wyliczonej zgodnie z algorytmem przeliczenia dostępnych środków EFS w ramach Działania przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w miesiącu podpisania umów o dofinansowanie.

w tym wsparcie finansowe EFS: 2 869 551 euro

w tym wsparcie finansowe krajowe: 337 594 euro

Wsparcie udzielane jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej.”

w miejsce:

„Kwota dostępna obejmuje wartość dofinansowania.

Ogółem: 9 500 000,00 zł

w tym wsparcie finansowe EFS: 8 500 000,00 zł

Kwota wynika z Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P 2014-2020 na 2017 rok, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Nr 7/283/17 z dnia 22 lutego 2017 r.

w tym wsparcie finansowe krajowe: 1 000 000,00 zł”

Wsparcie udzielane jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej.”

 • W podrozdziale 1.8 Podstawa prawna i dokumenty programowe zapis otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument przyjęty Uchwałą nr 26/1235/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. (z wyłączeniem Załącznika nr 3).”

w miejsce:

„2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument przyjęty Uchwałą nr 4/133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. (z wyłączeniem Załącznika nr 3).”

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia alokacji na konkurs w związku z aktualizacją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz udostępnienia nowej funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie RPO WK-P na lata 2014-2020 pozwalającej Wnioskodawcom na składanie papierowych wersji wniosków na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu.

Powyższe zmiany w Ogłoszeniu oraz Regulaminie Konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany do Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 obowiązują od 21 lipca 2017 r.

Wznowienie konkursu oraz nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P
KOMUNIKAT w sprawie wznowienia naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 oraz w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II tury konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że w związku ze zwiększeniem dostępnej alokacji w ramach ogłoszonego konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17, wznawia nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu, który został ogłoszony dnia 14 marca 2017 r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania, w ramach II tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17, wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II tury konkursowej rozpocznie się 01.08.2017 r. i potrwa do 31.08.2017 r.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Należy jednak mieć na uwadze, że Wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 3 207 145 euro, w tym 2 869 551 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 337 594 euro pochodzi z budżetu państwa. Ostateczna kwota dostępnych środków w PLN zostanie określona z uwzględnieniem dostępnej kwoty alokacji dla Działania 8.5 RPO WK-P 2014-2020, wyliczonej zgodnie z algorytmem przeliczenia dostępnych środków EFS w ramach Działania przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w miesiącu podpisania umów o dofinansowanie.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie od 30.09.2016 r. do 31.12.2020 r.

Nabór będzie prowadzony w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i oceny projektów oraz na temat procedury odwoławczej zawiera Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17. Regulamin konkursu oraz wzory dokumentów, wytyczne horyzontalne i programowe dostępne są na stronie internetowej www.wup.torun.pl, na portalu www.mojregion.eu oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:

 1. Punkt Informacji i Promocji

tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
e-mail: promocja@wup.torun.pl

 1. Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO

tel. (56) 669 39 55 lub (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 57
e-mail: wup@wup.torun.pl

Zawieszenie konkursu 8.5.2 Wsparcie Outplacementowe RPO WK-P
Komunikat w sprawie zawieszenia naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że od dnia 12 czerwca 2017 roku do odwołania zawiesza przyjmowanie wniosków w ramach konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17, ogłoszonego dnia 14 marca 2017 r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uzasadnienie:

Zawieszenie ww. konkursu wynika ze złożenia do dnia 31 maja 2017 r. projektów, których łączna wartość wnioskowanego dofinansowania przekracza 100% środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie.

O ostatecznym zamknięciu konkursu lub wznowieniu naboru Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu poinformuje na stronie internetowej www.wup.torun.pl, www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO:

tel. (56) 669 39 55 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 59

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17).

Terminy

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 13 kwietnia 2017 r. w sposób ciągły w ramach określonych tur konkursowych do dnia roboczego, w którym wyczerpana zostanie alokacja środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do dnia zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek w formie papierowej. Oznacza to złożenie 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z dwoma egzemplarzami załączników albo przesłanie 1 egzemplarza wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Szczegółowe zapisy dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie projektu znajdują się w Regulaminie konkursu.<