Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs o dofinansowanie projektu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

Data: od 2018-08-31 do 2018-09-28
Dodane 01.08.2018 przez Krzysztof Musioł
Rejestr zawartych umów (10.06.2019 r.)
Rejestr zawartych umów (10.06.2019 r.)
Informujemy, że w kwietniu, maju i czerwcu 2019 r. zostało podpisanych 11 umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość podpisanych umów to 10 708 410,95 zł. Przewidywana liczba uczestników, którym w ramach projektów zostanie udzielone wsparcie wynosi 802 osób.

Załącznik: Rejestr umów

Podpisano kolejne umowy (31.05.2019 r.)
Podpisano kolejne umowy (31.05.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Informuje, że w  maju 2019 r. zostały podpisane kolejne 2 umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość wszystkich podpisanych umów to  9 742 157,20 zł. Przewidywana liczba uczestników, którym w ramach projektów zostanie udzielone wsparcie wynosi 747 osób.

Załącznik: Rejestr umów

Lista członków KOP (6.05.2019 r.)
Lista członków KOP (6.05.2019 r.)
Lista członków Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020 w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18.

Pobierz

Podpisane umowy (23.05.2019 r.)
Podpisane umowy (23.05.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Informuje, że w kwietniu i maju 2019 r. zostało podpisanych 8 umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość podpisanych umów to 7 287 088,81 zł. Przewidywana liczba uczestników, którym w ramach projektów zostanie udzielone wsparcie wynosi 452 osób.

Załącznik: Rejestr umów

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach V cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 (30.04.2019 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach V cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 (30.04.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach V cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18.

Załącznik:Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach IV cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 (24.04.2019 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach IV cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 (24.04.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach IV cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18.

Załącznik:Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach III cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 (15.04.2019 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach III cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 (15.04.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 12 kwietnia 2019 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach III cząstkowego rozstrzygnięcia  konkursu  nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18.

Załącznik: Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 (12.04.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 (12.04.2019 r.)
Informujemy, że w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zostaje zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 26 kwietnia 2019 r.

Link otwiera sie w nowej karcie Szczegóły komunikatu.

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach II cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 (15.03.2019 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach II cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 (15.03.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 15 marca 2019 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach II cząstkowego rozstrzygnięcia  konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18

Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów – 15 marca 2019 r.

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno merytorycznej w ramach Konkursu (25.02.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno merytorycznej w ramach Konkursu (25.02.2019 r.)
Informujemy, że w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zostaje zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 12 kwietnia 2019 r.

Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 22.02.2019 r. Głównym czynnikiem, który wpływa na konieczność przedłużenia oceny w ramach konkursu, jest wymóg przeprowadzenia negocjacji
z każdym z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej (do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych 18 wniosków o dofinansowanie projektu). Ze względu na szeroki zakres uwag wskazanych w stanowiskach negocjacyjnych, proces ten w sposób znaczący wpływa na termin zakończenia oceny, bowiem rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić z dniem zakończenia negocjacji oraz weryfikacji złożonego po negocjacjach wniosku beneficjenta, który przystąpił do negocjacji jako ostatni. W terminie 85 dni roboczych została zatwierdzona przez Dyrektora WUP w Toruniu cząstkowa Lista ocenionych projektów, na której znalazły się 3 zatwierdzone wnioski o dofinansowanie projektu oraz 6 wniosków o dofinansowanie projektu, które zostały ocenione negatywnie w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Proces negocjacji z 22 Wnioskodawcami w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 oraz natężenie prac związanych z kontraktacją środków w ramach ww. konkursu do końca roku 2018, miało również wpływ na termin zakończenia dokonywania oceny wniosków
o dofinansowanie projektów przez Członków KOP. Ponadto wydłużenie czasu trwania oceny formalno-merytorycznej jest zasadne z uwagi na zbliżające się zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie projektu, oraz związanych z tym prac, w ramach konkursu RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18, którym jest znaczne zainteresowanie potencjalnych Beneficjentów. W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów w tym wybranych do dofinsnowania (25.02.2019 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów w tym wybranych do dofinsnowania (25.02.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 22 lutego 2019 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach I cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18.

Pobierz: Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów w tym wybranych do dofinansowania z dnia 25 lutego 2019 r.

Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18(19.02.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18(19.02.2019 r.)
Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 19 lutego 2019 r. zatwierdził zmieniony Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18.

 1. Regulaminie konkursu (podrozdział 1.5) oraz Ogłoszeniu zwiększeniu uległa kwota dostępnej alokacji do wartości dofinansowania 12 500 000,00 zł.

  Powyższa zmiana podyktowana jest dążeniem do objęcia wsparciem możliwie szerokiej grupy odbiorców, a także osiągnięcie założonych w RPO WK-P 2014-2020 celów wyrażonych wskaźnikami.

 2. treści Regulaminu konkursu zmianie ulegają zapisy podrozdziału 1.1 pkt. 9 w związku z koniecznością wprowadzenia działań naprawczych dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w projektach EFS, na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  z dnia 5 lutego 2019 r. poprzez wprowadzenie obowiązku udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wyłącznie w kwotach netto. Dodatkowo w powyższym zakresie zostały zmienione następujące załączniki:

  • załącznik do Regulaminu konkursu nr 9 – wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami – wprowadzono ust. 19 i 20 w §4;
  • załącznik do Regulaminu konkursu nr 10 – wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe) – wprowadzono ust. 20 i 21 w §4.

Dodatkowo we wzorach umów wprowadza się zmiany redakcyjne, techniczne, doprecyzowania oraz aktualizację aktów prawnych nie mające wpływu na część merytoryczną Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 obowiązują od 19 lutego 2019 r.

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu -19 luty 2019 r.pdf

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 9 – Wzór umowy z załącznikami – 19.02.19.doc

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 10 – Wzór umowy z załącznikami (kwoty ryczałtowe)-19.02.19.docx

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18(25.01.2019 r.)
Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18(25.01.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18.

Prezentacje ze spotkania informacyjno-szkoleniowego z potencjalnymi Beneficjentami (21.09.2018 r.)
Prezentacje ze spotkania informacyjno-szkoleniowego z potencjalnymi Beneficjentami (21.09.2018 r.)
W dniu 18 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z potencjalnymi beneficjentami Poddziałania 8.5.2 Wsparcie Outplacementowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania omówiono w szczególności:

 • główne założenia realizacji projektów w ramach trwającego naboru wniosków aplikacyjnych,
 • wymagania w zakresie wskaźników rezultatów i produktów projektów,
 • najczęściej pojawiające się błędy przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych,
 • zagadnienia realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pobierz: Wszystkie prezentacje

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe (10.09.2018 r.)
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe (10.09.2018 r.)
W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.5.2 „Wsparcie outplacementowe” RPO WK-P Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym ww. naboru.

 
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 września br. w siedzibie WUP w Toruniu (ul. Szosa Chełmińska 30/32 – sala konferencyjna na IX piętrze) o godzinie 10:00 (Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9:30)
 
W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:
 
 • Główne założenia realizacji projektów w ramach konkursu
 • Wymagania w zakresie wskaźników rezultatu i produktu
 • Najczęściej pojawiające się błędy przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych
 • Równość szans oraz zasada niedyskryminacji
Spotkanie skierowane jest do instytucji planujących złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P.
 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: promocja@wup.torun.pl do dnia 15.09.2018 r. (włącznie).

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, 8 Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31 sierpnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 28 września 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek w formie papierowej. Oznacza to złożenie 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) albo przesłanie 1 egzemplarza wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w formie dokumentu elektronicznego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:

 • złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
 • podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami (jeśli dotyczy) dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń”; w przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji podpisania cyfrowo i przesłania do WUP Toruń wniosku wraz z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

W obu przypadkach wymagane jest podpisanie wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku projektów partnerski z uwagi na brak technicznych możliwości podpisania i opieczętowania oświadczeń w sekcji F. wniosku o dofinansowanie projektu przez Wnioskodawcę i wszystkich partnerów projektu (przy zachowaniu zgodności z danymi wskazanymi w podsekcji A.6.) dopuszcza się możliwość podpisania wniosku wraz z załącznikiem/ami tylko przez Wnioskodawcę.

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Należy jednak mieć na uwadze, że wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
 2. Poradnictwo psychologiczne,
 3. Pośrednictwo pracy,
 4. Szkolenia, kursy,
 5. Studia podyplomowe,
 6. Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 7. Subsydiowane zatrudnienie,
 8. Sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia,
 9. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej.

Maksymalna kwota wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi: 100 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 12 500 000,00 zł, w tym 11 184 210,53 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 315 789,47 zł pochodzi z budżetu państwa.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

Pracownicy Punktu Informacji i Promocji pod nr tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84; promocjaefs@wup.torun.pl

Pracownicy Oddziału ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO pod nr tel. (56) 669 39 59, lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 58 lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 55; wup@wup.torun.pl

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny projektów zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu www.wup.torun.pl, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Załączniki

prezentacje_2018-09-18

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS. (1650 kb)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS. (1212 kb)

Załącznik nr 3 Instrukcja użytkownika GWD dla wnioskodawców. (2412 kb)

Załącznik nr 4 Regulamin użytkownika GWD. (3268 kb)

Załącznik nr 5 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (666 kb)

Załącznik nr 6 Karta weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek. (72 kb)

Załącznik nr 7 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego. (274 kb)

Załącznik nr 8 Karta weryfikacji projektu konkursowego po negocjacjach. (99 kb)

Załącznik nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z Załącznikami. (5174 kb)

Załącznik nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z Załącznikami. – wersja z dnia 19.02.19 r.

Załącznik nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z Załącznikami (kwoty ryczałtowe). (4454 kb)

Załącznik nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z Załącznikami (kwoty ryczałtowe). – wersja z dnia 19.02.19 r.

Załącznik nr 11 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. (530 kb)

Załącznik nr 12 Wzór wniosku o płatność. (101 kb)

Załącznik nr 13 Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. (62 kb)

Załącznik nr 14 Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie uczestników projektu. (79 kb)

Załącznik nr 15 Wzór oświadczenia o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. (73 kb)

Załącznik nr 16 Wzór oświadczenia o wyodrębnionym rachunku bankowym beneficjenta. (178 kb)

Załącznik nr 17 Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu. (74 kb)

Załącznik nr 18 Wzór oświadczenia beneficjenta o niedokonywaniu z rachunku bankowego wypłat niezwiązanych z realizowanym projektem. (77 kb)

Załącznik nr 19 Źródła finansowania wydatków SL2014. (61 kb)

Załącznik nr 20 Zakres rzeczowo-finansowy SL2014. (53 kb)

Załącznik nr 21 Zakres rzeczowo-finansowy SL2014 – projekt partnerski. (82 kb)

Załącznik nr 22 Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. (43 kb)

Załącznik nr 23 Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług. (1353 kb)

Załącznik nr 24 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – Wytyczne Ministra Rozwoju wraz z Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/ dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji. (462 kb)

Załącznik nr 25 Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy. (59 kb)

Załącznik nr 26 Oświadczenie wnioskodawcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim /o ustanowionej rozdzielności majątkowej. (61 kb)

Załącznik nr 27 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. (76 kb)

Załącznik nr 28 Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa. (77 kb)

Załącznik nr 29 Regulamin pracy KOP IP WUP dla oceny projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020. (95 kb)

Załącznik nr 30 Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 z IP. 90. (1019 kb)

Załącznik nr 31 Wykaz gmin województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r. (58 kb)

Załącznik nr 32 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. (3566 kb)

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja z dnia 19.02.19 r.

Wszyskie załączniki w pliku zip