Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia – RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

Data: od 2017-04-05 do 2017-04-21
Dodane 06.03.2017 przez Krzysztof Musioł
Podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P
Podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P (10.05.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że w dniu 18.04.2019 r. została podpisana ostatnia umowa o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość podpisanej umowy to 45 224,75 zł. Przewidywana liczba uczestników, którym w ramach projektu zostanie udzielone wsparcie wynosi 30 osób.

Rejestr umów zawartych w ramach Poddziałania 8.2.1 Osi Priorytetowej 8 RPO WK-P 2014-2020 konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Aktualizacja List projektów
Aktualizacja List projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (7.06.2018 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż zmianie uległa Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 9 stycznia 2018 r. w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

WUP w Toruniu w wyniku procedury odwoławczej, przyjął do dofinansowania wniosek Ośrodka Kształcenia Zawodowego FAKTOR w Olsztynie s.c. Aleksandra Bober, Andrzej Bober

Link otwiera się w nowej karcie Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 09.01.2018 r. – aktualizacja z dnia 06.06.2018r.

KOMUNIKAT w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17
KOMUNIKAT w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [21.05.2018 r.]
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 19/836/18 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 oraz Ogłoszenia o konkursie na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zatwierdził zmieniony Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

W Podrozdziale 2.2 Wymagania czasowe Regulaminu Konkursu dodano następujący zapis, umożliwiający wydłużenie okresu realizacji projektów poza termin określony pierwotnie w Regulaminie konkursu:

„IP dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji projektów w przypadku np.:

 • późniejszego od pierwotnie zaplanowanego terminu rozpoczęcia realizacji projektów z uwagi na wydłużony okres oceny wniosków o dofinansowanie projektu,
 • występujących trudności w rekrutacji uczestników projektu,
 • innych powodów/przyczyn niezależnych od wnioskodawców,- zwiększenia dofinansowania projektu oraz liczebności grupy.”

Powyższe zmiany w Regulaminie Konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 obowiązują od 16 maja 2018 r.

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Podpisano kolejną umowę w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.
Podpisano kolejną umowę w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.[25.04.2018 r.]
Informujemy, iż w dniu 16 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektów konkursowych na kwotę 927 262,15 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Link otwiera się w nowej karcie Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

Podpisano kolejną umowę w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.
Podpisano kolejną umowę w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17. [10.04.2018 r.]
Informujemy, iż w dniu 28 marca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektów konkursowych na kwotę 731 991,25 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Link otwiera się w nowej karcie Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

Aktualizacja list projektów
Aktualizacja list projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [19.03.2018 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż zmianie uległa Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 z dnia 22 grudnia 2017r. oraz Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 9 stycznia 2018 r. w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

WUP w Toruniu w wyniku Autokontroli przeprowadzonej w ramach procedury odwoławczej, przyjął do dofinansowania wniosek Centro Plus Andrzej Rafalski.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia z dnia 22.12.2017 r. – aktualizacja z dnia 16.03.2018 r.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 09.01.2018 r. – aktualizacja z dnia 16.03.2018 r.

Aktualizacja Listy projektów
Aktualizacja Listy projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [7.03.2018 r.]
Informujemy, iż w dniu 28 lutego 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektów konkursowych na kwotę 788 672,85 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Link otwiera się w nowej karcie Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

Aktualizacja Listy projektów
Aktualizacja Listy projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [26.02.2018 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż zmianie uległa Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 z dnia 28 listopada 2017 r. oraz Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 9 stycznia 2018 r. w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17,w związku z odstąpieniem HUMAN POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ od podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Link otwiera się w nowej karcie Zaktualizowana Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia z dnia 28.11.2017 r.

Link otwiera się w nowej karcie Zaktualizowana Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 09.01.2018 r.

Kolejne podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P
Kolejne podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P [22.02.2018 r.]
Informujemy, iż w dniu 16 lutego 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 2 kolejne umowy o dofinansowanie projektów konkursowych na łączną kwotę 1 975 876,45 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Link otwiera się w nowej karcie Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

Aktualizacja List projektów
Aktualizacja List projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [15.02.2018 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż zmianie uległa Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 z dnia 22 grudnia 2017r. oraz Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 9 stycznia 2018 r. w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) WUP w Toruniu odstąpił od podpisania umowy z CENTRO PLUS Andrzej Rafalski, z uwagi na fakt, iż projekt nie spełnił przed podpisaniem umowy kryterium warunkowego „Projekt jest zgodny z Regulaminem Konkursu”.

Link otwiera się w nowej karcie Zaktualizowana Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia z dnia 22.12.2017 r.

Link otwiera się w nowej karcie Zaktualizowana Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 09.01.2018 r.

Informacja nt. podpisanych umów
Informacja nt. podpisanych umów w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P [9.02.2018 r.]
Informujemy, iż w dniach od 26 stycznia 2018 r. do 6 lutego 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 7 umów o dofinansowanie projektów konkursowych na łączną kwotę 4 508 480,51 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Link otwiera się w nowej karcie Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [9.01.2018 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził kolejną Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Link otwiera się w nowej karcie Lista członków Komisji Oceny Projektów

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [9.01.2018 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 9 stycznia 2018 r. zatwierdził podsumowującą Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Kolejne podpisane umowy
Kolejne podpisane umowy [8.01.2018 r.]
Informujemy, iż w dniach od 14 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 10 umów o dofinansowanie projektów konkursowych na łączną kwotę 8 268 956,14 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Link otwiera się w nowej karcie Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej [22.12.2017 r.]
Informujemy, że w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zmieniony zostaje czas trwania oceny formalno-merytorycznej.Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z decyzją Dyrektora WUP w Toruniu z dnia 01.12.2017 r. miała potrwać do 22.12.2017 r. W chwili obecnej nastąpiła konieczność zmiany terminu oceny, z uwagi na przedłużający się proces negocjacji z każdym z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej oraz niedostępność Wnioskodawców wynikającą z trwającego okresu około świątecznego, które skutkują opóźnieniem w składanych dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji gdy wartość złożonych projektów nie przekracza alokacji dostępnej w konkursie, zgodnie z Regulaminem Konkursu WUP w Toruniu ma możliwość rozstrzygania konkursu poprzez zatwierdzenie kilku list, o których mowa w art. 44 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. Tym samym w przypadku tej części projektów, co do których została pozytywnie zakończona ocena formalno-merytoryczna, tzn. projekt przeszedł pozytywnie proces negocjacji, WUP w Toruniu na bieżąco zatwierdza listę i rozstrzyga w tym zakresie konkurs. W dniach od 13.11.2017 r. do 22.12.2017 r. WUP w Toruniu dokonał 7 cząstkowych rozstrzygnięć konkursu, w wyniku których zakończono proces oceny formalno-merytorycznej w odniesieniu do 22 wnioskodawców. Kolejne rozstrzygnięcia cząstkowe będą dokonywane sukcesywnie. Po liście dotyczącej ostatniego cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu sporządzana zostanie lista zbiorcza, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej zawierająca wszystkie projekty uszeregowane w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [22.12.2017 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 22 grudnia 2017 r. zatwierdził kolejną Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [20.12.2017 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 20 grudnia 2017 r. zatwierdził kolejną Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [12.12.2017 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 12.12.2017 r. zatwierdził kolejną Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [8.12.2017 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził kolejną Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [6.12.2017 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził kolejną Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.LLink otwiera się w nowej karcie ista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [28.11.2017 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził kolejną Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [13.11.2017 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Link otwiera się w nowej karcie Lista członków Komisji Oceny Projektów

Komunikat [20.10.2017 r.]
Komunikat [20.10.2017 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat w sprawie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Komunikaty [10.10.2017 r.]
Komunikaty [10.10.2017 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat w sprawie zmiany Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

———————————————————————-

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.)

———————————————————————–

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (PDF 517 KB)

Komunikat [6.03.2017 r.]
Komunikat [6.03.2017 r.]
Komunikat dotyczący określania we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźników rezultatu (kluczowe WLWK 2014)

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17).

Termin od którego można składać wnioski

5 kwietnia 2017 r.

Termin do którego można składać wnioski

21 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, a także należy przesłać w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia):

 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego,
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy:
  1. działania związane z identyfikacją potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,
  2. działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego świadczone na rzecz osób biernych zawodowo,
  3. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:
  1. działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych).
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  1. działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych,
  2. działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.
 4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:
  1. wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 19 985 320,00 zł, w tym 17 881 602,10 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 103 717,90 zł pochodzi z budżetu państwa.

Regulamin konkursu

Pobierz: Regulamin konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:

 1. Punkt Informacji i Promocji
  tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
  e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl,
 2. Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO
  tel. (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74
  lub (56) 669 39 58 lub (56) 669 39 57
  lub (56) 669 39 55
  e-mail: wup@wup.torun.pl.

Linki

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie

Pobierz: Regulamin konkursu

Pobierz: Załączniki do dokumentacji

Pobierz: Link otwiera się w nowej karcie Komunikat dot. wskaźników rezultatu