Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kształtowanie przestrzeni publicznej - lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Przeprowadziliśmy szkolenie z kształtowania przestrzeni publicznej

W dniu 15 grudnia 2020 r. w odbyło się szkolenie online z zakresu naboru wniosków na operację typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Szkolenie z kształtowania przestrzeni publicznej

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, zapraszamy na szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz najczęstszych uchybień w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzanych w ramach ww. programu.


PROW 2014-2020

Kolejna szansa na targowiska

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Szansa na dofinansowanie przestrzeni publicznej

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Konkurs „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.


Tysięczna umowa dotacyjna na uruchomienie firmy fotograficznej

Dagmara Królak z Brudzynia (gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński) chce zostać zawodowym fotografem. Dotacja w wysokości stu tysięcy złotych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwi jej zakup sprzętu fotograficznego i założenie firmy. Jest to wyjątkowa, bo już tysięczna umowa o dofinansowanie w ramach mechanizmu LEADER. Wsparcie na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej trafiło 6 października do łącznie dziewięciorga przedsiębiorców z obszarów wiejskich. Podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim wręczyliśmy także umowy na dofinansowanie budowy placów zabaw, kanalizacji sanitarnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.


Aktualizacja listy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W dniu 29 września 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Konkurs na targowiska rozstrzygnięty

W dniu 29 września 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje na temat przywracania terminów

Przedstawiamy interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą przywracania terminów w sprawach o przyznanie pomocy.


dni otwarte funduszy unijnych

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020 – świętuj z nami online!

Już wkrótce kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Tym razem święto Funduszy Europejskich odbędzie się w formie online.


Uwaga! Nowe rozporządzenie dotyczące naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych – tzw. „taryfikator”

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 1028).


Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


covid19

Koronawirus - wyjaśnienia MRiRW do zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów i rozwiązań w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 - 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).


covid19

Koronawirus - zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Uprzejmie informujemy, że Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) zmianie uległa również Ustawia z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europej-skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


covid19

Koronawirus - informacje dla przedsiębiorców i beneficjentów Funduszy Europejskich

Informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych na rzecz przedsiębiorców oraz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem.


Komunikat związany z obecną sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19

Zgodnie z  zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 24/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronowirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, cała dokumentacja przychodząca objęta jest dwudziestoczterogodzinną kwarantanną i odbierana przez pracowników Biura  Podawczo-Kancelaryjnego w portierni urzędu przy ulicy Plac Teatralny 2. W związku z powyższym całą korespondencję adresowaną na Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich prosimy kierować na adres: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „DROW”.

Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za współpracę.


prow

Nabory PROW a koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje informacje dotyczące wdrażania PROW 2014–2020 podczas stanu zagrożenia epidemicznego.


Komunikat związany z obecną sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19 w ramach realizacji PROW 2014-2020

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kraju, przekazujemy komunikat w sprawie wpływu zagrożenia na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


targowisko PROW

Kolejna szansa na Targowiska

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Nowe umowy RPO i PROW

Umowę RPO na 7 milionów odebrała 18 lutego państwowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która przystępuje do opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa.  Łączna wartość wszystkich przekazanych dziś umów o dofinansowanie, z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wynosi 27 milionów złotych.


Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

W dniu 22 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Na liście znalazło się 65 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 57 735 954 zł.


KOWR zaprasza na szkolenie - "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym"

W związku z uruchomieniem naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy do udziału w szkoleniu.


Dzielimy się doświadczeniami w dziedzinie rozwoju lokalnego

W Urzędzie Marszałkowskim gościliśmy 28 listopada samorządowców i działaczy lokalnych z województw śląskiego i lubuskiego zainteresowanych naszymi doświadczeniami we wdrażaniu jednego z instrumentów realizacji unijnej polityki spójności – rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Spotkał się z nimi wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.


Umowy RPO i PROW za 30 milionów

Zrównoważony transport miejski, zielona energetyka, modernizacja obiektów publicznych, wsparcie dla biznesu 19 listopada w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość, podczas której wręczono kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Łączna wartość wsparcia to 28 milionów złotych. Z beneficjentami spotkali się marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski oraz członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść.


Przypominamy – do 21 października można składać wnioski na gospodarkę wodno-ściekową

Tylko do poniedziałku, do godziny 12:00, można składać wnioski na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.


Środki unijne na gospodarkę odpadami, przedsiębiorczość na wsi, infrastrukturę społeczną

Prawie 28 milionów złotych wynosi wartość uruchomionego w czwartek (26 września) wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Największe środki przeznaczone zostaną na gospodarkę odpadami, wśród innych dofinansowanych projektów znalazły się rozbudowa przedszkola w Rogowie (powiat żniński), budowa infrastruktury społecznej w Paterku (powiat nakielski) i Czersku Świeckim (powiat świecki) czy budowa ścieżki rowerowej w powiecie bydgoskim. Umowy beneficjentom wręczyli marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa.


Zakończyliśmy szkolenie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W dniu 23 września 2019 r. w siedzibie Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance odbyło się szkolenie z zakresu naboru wniosków na operację typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Szansa na dofinansowanie dla Gospodarki wodno-ściekowej

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 21 października 2019 r. (do godz. 12:00).


Nowe umowy RPO i PROW: polityka senioralna, biznes na wsi, termomodernizacja

Prawie 24 miliony złotych - taka jest wartość uruchamianego właśnie wsparcia z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Środki trafią między innymi na przedsiębiorczość na wsi, tworzenie domów opieki dla osób potrzebujących oraz termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Umowy 29 sierpnia wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść i przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.


dożynki

Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku

Kujawsko-pomorskie wojewódzkie święto plonów, zorganizowane wspólnie z diecezją włocławską, odbyły się 25 sierpnia w Ciechocinku. W programie znalazły się m.in. korowód dożynkowy, koncert strażackiej orkiestry dętej, gwiazdy kabaretu i sceny rockowej oraz, na koniec, dyskoteka pod gwiazdami. Przed południem przed ciechocińską kolegiatą można było obejrzeć najpiękniejsze wieńce dożynkowe.


Zapraszamy na wieś

Zachęcamy do udziału w imprezach plenerowych z cyklu „Wieś na weekend”. W najbliższą sobotę (17 sierpnia) festyn rodzinny „Na kujawską nutę” w Raciążku (powiat aleksandrowski), w niedzielę (18 sierpnia) turniej sołectw w Konecku (powiat aleksandrowski).


Umowy RPO i PROW: żłobki, termomodernizacje budynków, przedsiębiorczość na wsi

11,3 miliona złotych - taka jest wartość uruchamianego właśnie wsparcia z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na organizację nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a także rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Umowy wręczyli marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.


PROW: wiejski biznes, kultura rekreacja

11 umów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o łącznej wartości ponad miliona 100 tysięcy złotych podpisali 18 lipca w Urzędzie Marszałkowskim beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie przeznaczamy na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, wyposażenie bibliotek i świetlic wiejskich oraz budowę obiektów małej architektury służących kulturze i rekreacji. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek Dariusz Kurzawa i członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska


Aktualizacja harmonogramu PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Poniżej znajduje się najnowsza wersja harmonogramu planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, zatwierdzona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.


Konkurs MOJA SMART WIEŚ

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN poszukuje pomysłów  i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi, poprzez wskazanie rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.


Mikropożyczki na rozwój dla małych firm

Zakup nowych maszyn i rozbudowanie stanowisk pracy, wybudowanie własnego lokalu handlowego, zakup przyczepy gastronomicznej, wyposażenia do kwiaciarni czy mobilnej myjki parowej – między innymi takie inwestycje zrealizowali przedsiębiorcy z naszego regionu, którzy skorzystali z mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oferowanej przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – spółkę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.


Gmino, skonsultuj swoje plany z mieszkańcami!

Konsultacje społeczne zakładają obustronną komunikację i nawiązanie relacji pomiędzy władzą a mieszkańcami. Konsultacje są jedną z form partycypacji obywatelskiej, czyli włączania obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego. Sytuują się one mniej więcej pośrodku tzw. drabiny partycypacji: nie dają mieszkańcom bezpośredniego wpływu na decyzje, ale są też czyś więcej niż tylko informowaniem obywateli o planowanych działaniach.


Jak pozyskiwać środki finansowe na rzecz społeczności lokalnej?

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w związku z realizacją projektu pt. „Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym”, w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019, zaprasza do udziału w szkoleniach z wyjazdem studyjnym członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie i nieformalnie z obszarów wiejskich na terenie całej Polski. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się na terenie południowej części województwa małopolskiego w terminach:  5-7 sierpnia 2019 roku, 7-9 sierpnia 2019 roku, 12-14 sierpnia 2019 roku, 19-21 sierpnia 2019 roku oraz 23-25 sierpnia 2019 roku.


Umowy PROW i PO Ryby: środki na drogi i rozwój firm

Przebudowa, budowa i modernizacja dróg gminnych oraz wsparcie na rozpoczęcie działalności i rozwój firmy 27 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów na dofinansowanie projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Umowy wręczyli marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa.


Zapraszamy na festyn w Kłóbce

W najbliższą niedzielę (30 czerwca) odbędzie się pierwszy w sezonie letnim festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi” pod nazwą „Romantyczna Kłóbka z Marią Wodzińską i Chopinem w tle”. Wydarzenie organizuje Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce.


Dodatkowe środki dla LGD na przedsiębiorczość na wsi

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nagrodzonych za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD otrzymały dodatkowe środki, które przekażą mieszkańcom swoich obszarów. 13 czerwca ich przedstawiciele z rąk członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej odebrali aneksy do umów zwiększające dofinansowanie.


Wsparcie na tężnie, lecznictwo, kolej i nowe firmy

W czwartek 6 czerwca  w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie 15 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 11 objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ceremonii wręczenie umów wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober oraz członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. Wśród projektów znalazły się m.in.: rewitalizacja linii kolejowej z kwotą wsparcia blisko 95 milionów złotych oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku o wartości dofinansowania prawie 15 milionów złotych.


Ruszają kolejne formy wsparcia dla rolników

Na przełomie maja i czerwca uruchomione zostaną kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu PROW 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw oraz na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.


Zaproszenie do konsultacji publicznych projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030” (SZRWRiR 2030). Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030 


Mała retencja - nawadnianie. Pilotaż już w 2019 roku.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wdraża zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach działania "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" wprowadzony zostanie obszar: e) inwestycje w nawodnienie w formie dodatkowego limitu środków.  Zwiększono również o 100% kwotę wsparcia dla spółek wodnych na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"

Nabór wniosków w sierpniu 2019 r.


Umowy RPO i PROW: pałac w Wieńcu, edukacja, biznes, infrastruktura

31 milionów złotych – taka jest wartość uruchamianego 23 maja wsparcia z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Środki zostaną przeznaczone m. in. na drogi, budowę i modernizację obiektów publicznych, potrzebne projekty w dziedzinie edukacji oraz biznes. Wśród beneficjentów przedsiębiorcy, samorządy lokalne i organizacje społeczne.


Środki na rozwój społeczny wsi

Dziesięć przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich otrzymało dofinansowanie z przypadających na nasz region środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Łączna kwota wsparcia to 458 tysięcy złotych. Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie projektów odbyła się w 10 maja.


Festyn europejski w Urzędzie Marszałkowskim

Marszałek Piotr Całbecki zaprosił mieszkańców regionu do udziału w sobotnim (11 maja) festynie zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. Było sporo zabawy, a także interesujące warsztaty i zajęcia dla całych rodzin. W niedzielę (12 maja) odbył się marszałkowski koncert „Podróż po Europie” w CKK Jordanki w Toruniu.


Targi „Lato na wsi” w Minikowie

W najbliższy weekend (11-12 maja) w Minikowie tradycyjnie już Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje targi turystyczno-ogrodnicze „Lato na wsi” – święto smaku i tradycji. Podczas targów przedstawiona zostanie szeroka i różnorodna oferta gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. Prowadzona będzie także promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego województwa i działań na rzecz ochrony środowiska.


Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności? Złóż wniosek o dofinansowanie Twojego pomysłu do „Działaj Lokalnie”!

Ruszyła kolejna runda konkursów grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią 73 Ośrodków Działaj Lokalnie. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów w najbliższym Ośrodku Działaj Lokalnie.


Wsparcie na edukację, inwestycje i dotacje dla przedsiębiorców

Umowy o dofinansowanie o wartości blisko 7,7 miliona złotych przekazał 9 maja beneficjentom marszałek Piotr Całbecki. Środki pochodzą z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie trafi na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, termomodernizację i przebudowę obiektów użyteczności publicznej oraz projekty edukacyjne.


Nowe umowy RPO, PROW i PO Ryby

Ponad 18 milionów złotych wynosi wartość umów o dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO Ryby), które odebrali 25 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele beneficjentów.


Poradnik dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020

Wszystkich naszych wnioskodawców i beneficjentów planujących uzyskanie wsparcia lub korzystających już z pomocy finansowej w ramach działań PROW 2014-2020, w których obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy, informujemy iż na stronie internetowej ARiMR zamieszony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy zawartej w ww. poradniku !


EtnoPolska 2019 – nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2019. Program ten zakłada przyznawanie dotacji na zadania wzmacniające tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.


60 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego dla gminnej szkoły

Zachęcamy gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego  do wnioskowania o granty w wysokości do 150 tys. zł na realizację projektu z podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy - 100% dofinansowania, brak wkładu własnego!


Ponad 3 miliony złotych dla obszarów wiejskich

Rozbudowa dróg gminnych, budowa targowisk i miejsc rekreacyjno-sportowych, wsparcie na działalność gospodarczą - 11 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie 13 projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna kwota wsparcia wynosi 3,3 miliona złotych. Umowy wręczyli przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober i wicemarszałek Dariusz Kurzawa.


Kolejne umowy z PROW na targowiska

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę kolejnych operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wizyta przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego

Przekazanie doświadczeń we wdrażaniu instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) było głównym tematem spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się 8 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.


Kujawsko-pomorskie Lokalne Grupy Działania nominowane do nagród

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nominowanych do nagród za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD będą mogły liczyć na dodatkowe środki na realizację lokalnych strategii rozwoju.


Pokaż region na zdjęciach! Nagrody czekają!

Urząd Marszałkowski startuje z drugą edycją konkursu fotograficznego dla mieszkańców „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”.  Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. 


Umowy PROW: infrastruktura drogowa

W obecności przewodniczącego sejmiku województwa Ryszarda Bobera wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz członek zarządu Aneta Jędrzejewska wręczyli 28 marca umów o dofinansowanie 57 projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie na rozbudowę i modernizację dróg lokalnych wynosi 38 milionów złotych.


Konkurs na drogi rozstrzygnięty

W dniu 27 marca 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Śwętujemy 15 - lecie obecności w UE. VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich 10-12 maja !!!

Już wkrótce kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Wszystkich Beneficjentów PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, zachęcamy do udziału. Pochwalcie się swoim sukcesem mieszkańcom i turystom, gdy będą zwiedzać zrealizowane przedsięwzięcia. Zaproponujcie odwiedzającym specjalne atrakcje. Ta niepowtarzalna okazja do promocji projektów współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie miała miejsce w dniach 10-12 maja 2019 r.


Powstają nowoczesne targowiska

Świeże owoce i warzywa bezpośrednio od lokalnych wytwórców dostępne na wyciągnięcie ręki - to możliwe dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które pozwoliły na utworzenie łącznie 16 nowoczesnych targowisk w naszym regionie. W ubiegłym roku wybudowano 4 takie miejsca, kolejne powstaną wkrótce.


Konkurs na Ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego - rozstrzygnięty

W dniu 16 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Ankiety monitorujące


RPO na infrastrukturę wodno-ściekową

Jeszcze do 15 lutego można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę infrastruktury wodno-ściekowej. Kwota do podziału jest duża – prawie 40 mln złotych.

Konkurs jest przeznaczony przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski mogą składać również związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 


Konkurs na przestrzeń publiczną rozstrzygnięty

W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Uwaga Beneficjenci działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zmiana instrukcji do wniosku o płatność Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w zakresie możliwości odstąpienia od obowiązku przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność Interpretacji przepisów prawa podatkowego w związku z realizacją operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". 


Drogi - lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy

W dniu 10 października 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 76 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 54 580 162 zł.


Zabytki - lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy

W dniu 26 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 6 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 1 443 007 zł.


Kolejna szansa na Targowiska

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 27 września 2018 r. do dnia 12 października 2018 r. (do godz. 12:00).

 


Kształtowanie przestrzeni publicznej - lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy

W dniu 12 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 18 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 4 559 505 zł.


Umowy RPO i PROW: usługi opiekuńcze, ścieżki rowerowe i świetlice

Wsparcie opiekuńcze dla seniorów, termomodernizacja, budowa ścieżek rowerowych oraz budowa i modernizacja ośrodków kultury. 12 września w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 71 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Konkurs na świetlice rozstrzygnięty

W dniu 5 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 47 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 11 126 420 zł. Dostępny limit środków tj. 9 747 756,13 zł nie pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.


Pieniądze na biznes i rekreację na wsi

Sześć niewielkich firm dostanie wsparcie na rozwój, pięciu startujących przedsiębiorców środki na uruchomienie biznesu, a pięć gmin zbuduje infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną – 5 września w Urzędzie Marszałkowskim, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, przewodniczącego sejmiku województwa Ryszarda Bobera i wicemarszałka Dariusza Kurzawy, odbyła się ceremonia wręczenia umów o dofinansowanie projektów z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.


Ziołowa spiżarnia – kuchnia i medycyna ludowa w Kłóbce

W niedzielę (9 września) w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce odbędzie się ostatni w tym roku festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi” pod tytułem „Ziołowa spiżarnia”.

Tematem przewodnim spotkania będzie pokazanie znaczenia ziół w kuchni i medycynie ludowej. Widowisko „Szeptucha” w wykonaniu Zespołu Obrzędowego „Lubominianki” z gminy Boniewo opowie o tytułowej Babce Szeptusze – zielarce, która pomagała społeczności lokalnej ukoić różne dolegliwości za pomocą ziół i magii. W programie imprezy znajdą się występy „Rodzinnej Kapeli Pana Jacka” z Sierpca (po raz pierwszy w skansenie) oraz Zespołu Folklorystycznego „Bronisławianki” z Bronisławia w repertuarze tradycyjnych melodii ludowych i pieśni kujawskich.


Wojewódzkie święto plonów

W Wąbrzeźnie odbyły się 2 września dożynki wojewódzko-diecezjalne, których gospodarzami byli marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober i ordynariusz diecezji toruńskiej Wiesław Śmigiel, a także samorządowe władze miasta i powiatu. W programie znalazły się między innymi tradycyjne konkursy na wieńce dożynkowe i stoiska promocyjne powiatów i lokalnych grup działania, koncert, a na koniec zabawa taneczna.


Konkurs "Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej"

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza wszystkich, którzy w “Kujawsko-Pomorskich Konstelacjach dobrych miejsc” reprezentują nasze piękne wsie i wioseczki, do udziału w nowym konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej „Na wsi najlepiej – 12  dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”.


Administrator danych osobowych

Informuję, że związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych.


Szansa na budowę i przebudowę dróg

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 14 sierpnia 2018 r. (do godz. 12:00).


Zakończyliśmy szkolenie w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i ochrony zabytków

W dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance odbyło się szkolenie z zakresu naborów wniosków dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4 - aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym, dostępne są aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność.


Szkolenie dla beneficjentów nt. naborów wniosków dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania Konwentów Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego informujemy, iż w dniu 26 czerwca 2018r. o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie dotyczące naborów wniosków dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Konkurs na Targowiska rozstrzygnięty

W dniu 13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 - Uaktualniona Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji

W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uaktualniła Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji.


Nabory wniosków dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej oraz ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza kolejne dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzenie publicznej” oraz Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202.


Budujemy małe obiekty sportowe

Rusza marszałkowski program rozwoju małej infrastruktury sportowej w regionie. Środki z budżetu województwa mogą trafić między innymi na budowę boisk, siłowni zewnętrznych, torów rowerowych oraz innych ogólnodostępnych i bliskich mieszkańcom obiektów sportowo-rekreacyjnych. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji.


Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne – lista operacji

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce, która w tym roku odbyła się po raz piąty. W dniach 11-13 maja beneficjenci funduszy europejskich zorganizowali w swoich siedzibach atrakcje dla mieszkańców, dzięki którym mogli oni przekonać się o zmianach, które zaszły w ich otoczeniu dzięki unijnemu wsparciu.

 


Budowa lub modernizacja dróg lokalnych -zmiana rozporządzenia

W dniu 09.03.2018 r. została opublikowana zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Szansa na budowę, przebudowę lub wyposażenie świetlic i domów kultury

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (do godz. 12:00).


„Wieś na weekend 2018”- czekamy na wnioski

Sekretariat Regionalny KSOW ogłasza konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach priorytetów PROW 2014-2020. Konkurs dotyczy działania w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2018-2019 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020”.


Uwaga beneficjenci !!! Zmiana zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 311), która zmienia ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 ze zm.), m.in. w zakresie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.


Środki z RPO na czystą wodę

Zarząd województwa ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym rozdysponujemy wsparcie na inwestycje z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej.


Szansa na budowę, przebudowę lub wyposażenie świetlic i domów kultury

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (do godz. 12:00).


Przypominamy o konieczności złożenia ankiety monitorującej

Przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących z przebiegu realizacji operacji współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


Sposób na Sukces

„Sposób na Sukces” – konkurs na działania przedsiębiorcze

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.


Kolejna szansa na Targowiska

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy czeka na chętnych do udziału w projekcie Zdalnego Modułu Szkoleniowego Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich

Wyższa Szkoła Gospodarki w ramach współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez Katedrę Gospodarki Turystycznej WSG w Bydgoszczy realizuje projekt Zdalny Moduł Szkoleniowy Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich, który ma za zadanie wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wykorzystanie nauczania zdalnego do samokształcenia oraz wymiany wiedzy (system Moodle).


Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 - nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

Od dnia 16.10.2017 r. obowiązują nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.


Rozporządzenie dotyczące Odnowa wsi weszło w życie

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


VII Piknik Leader już za nami !!!

W minioną sobotę 16 września 2017 roku w Przydworzu odbył się VII Piknik LEADER. Przedstawiciele Lokalnych Grupy Działania oraz Urzędu Marszałkowskiego rywalizowali w pięciu konkurencjach. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla uczestników imprezy. Liczne konkurencje zachęcały uczestników do wspólnej zabawy, a występy zespołów ludowych i młodzieżowych porwały uczestników do tańca.


Uwaga Beneficjenci zmiana Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 31 sierpnia 2017 r. zatwierdził zaktualizowaną Księgę wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmieniona Księga obowiązuje od 1 września 2017 r.

 


Dożynki wojewódzkie Świecie 2017

Świecie jest gospodarzem tegorocznych kujawsko-pomorskich dożynek wojewódzkich, które już w najbliższą niedzielę (3 września). Zapraszają marszałek województwa i przewodniczący sejmiku oraz lokalne władze miasta i powiatu. Starostami wybrani zostali państwo Gabriela i Grzegorz Chmielewscy, hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka z Bukowca w powiecie świeckim.


Środki PROW na rozwój społeczny wsi

Dziewięć przedsięwzięć związanych z promowaniem kujawsko-pomorskiej wsi jako miejsca na wakacje i promocją wiejskiego biznesu oraz poszerzaniem wiedzy fachowej, biznesowej, społecznej i organizacyjnej mieszkańców wsi sfinansujemy z przypadających na nasz region środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Łączna wartość wsparcia to ponad 300 tysięcy złotych. W uroczystości podpisania umów o dofinansowanie projektów uczestniczył wicemarszałek województwa Dariusz Kurzawa.


Nowe subwencje na czystą wodę dla wsi

Pierwsze pieniądze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej podzielone. Umowy o dofinansowanie podpisali wczoraj (6 lipca) w Toruniu przedstawiciele 74 gmin (lub gminnych spółek celowych), które przygotowują się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów i sieci kanalizacyjnych oraz systemowych przydomowych oczyszczalni ścieków. W ceremonii uczestniczyli przewodniczący sejmiku Ryszard Bober i wicemarszałek Dariusz Kurzawa.


Uwaga Beneficjenci - aktualizacja danych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W związku z rozpoczęciem weryfikacji wniosków o płatność I transzy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2, zwracamy szczególną uwagę, aby Beneficjenci na bieżąco uaktualniali swoje dane producenta w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez Powiatowe Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazły się 94 projekty na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 73 385 257 zł. Dostępny limit środków tj. 63 556 877 zł nie pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.


Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 - zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, iż została zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Pieniądze dla lokalnych społeczności: przedsiębiorczość i rekreacja

24 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To pierwsze wsparcie, które podzieliliśmy za pośrednictwem działających w regionie lokalnych grup działania. Najwięcej projektów dotyczy wsparcia finansowego na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Pieniądze trafią też na budowę infrastruktury rekreacyjnej.


Targi „Lato na wsi” w Minikowie

W najbliższy weekend (13-14 maja) w Minikowie tradycyjnie już Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje targi turystyczno-ogrodnicze „Lato na wsi”. To okazja do poznania szerokiej i różnorodnej oferty gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. Na stoisku promocyjnym województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentują się nasi wytwórcy produktów lokalnych i regionalnych - firmy członkowskie sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

 


Szkolenie z zakresu Poddziałania 19.2 oraz 19.3 dla Lokalnych Grup Działania

W dniu 09 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania w zakresie: Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

 


Ważne europejskie spotkanie w Toruniu

Do Torunia przyjeżdżają dziś reprezentanci ponad 170 organizacji i instytucji z 37 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa, by uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Demokracji Lokalnej (ALDA) oraz przygotowanych przez tę międzynarodową organizację targach dobrych praktyk w dziedzinie budowania społeczeństwa obywatelskiego i dialogu społecznego oraz zrównoważonego rozwoju.


Szkolenie z zagadnień prawnych dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, pn.: „Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach – funkcjonowanie trzeciego sektora w nowych ramach prawnych”, które  realizowane jest w ramach projektu  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, który obejmuje cykl 20 szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowany na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.


Uwaga Beneficjenci zaktualizowane instrukcje wypełniania wniosków o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż zostały zaktualizowane instrukcje wypełniania wniosków o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Pierwsza umowa dla lokalnych leaderów w kujawsko-pomorskim

Z przyjemnością informujemy, iż Lokalne Grupy Działania ze Starogardu „Chata Kociewia” , Tczewa „Wstęga Kociewia” i Świecia „Gminy Powiatu Świeckiego ” polscy partnerzy projektu współpracy z niemieckim LAG Ammersee w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Świeciu podpisały umowę o przyznaniu pomocy na przygotowanie projektu współpracy. Aby międzynarodowa kooperacja nabrała tempa konieczny jest wyjazd roboczy do Niemiec, który zrealizowany zostanie w ramach przygotowania projektu współpracy.


Zakończyliśmy szkolenie dotyczące uchybień Pzp

W dniu 27 kwietnia 2017 roku centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6 w Toruniu odbyło się spotkanie dotyczące najczęściej występujących uchybień w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych oraz reguł związanych z czynnościami kontrolnymi podczas realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” oraz „Gospodarka wodno – ściekowa”.

 


Lokalne Grupy Działania zapraszają

Zapraszamy do skorzystania z propozycji Lokalnych Grup Działania – 28 lokalnych partnerstw, aktywizujących społeczność regionu. Wśród ofert kujawsko-pomorskich LGD są między innymi szkolenia potencjalnych beneficjentów unijnego wsparcia, porady dla osób chcących założyć własny biznes czy warsztaty rękodzielnicze. Część LGD ogłosiło już nabory wniosków o wsparcie. Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach.


Kontenery na wiślanym szlaku

Wisła może być ekonomicznym, ekologicznym i bezpiecznym szlakiem transportowym, którym popłyną towary z przeładowanych portów trójmiejskich. O szansach związanych z gospodarczym wykorzystaniem rzeki będziemy rozmawiać podczas współorganizowanego przez samorząd województwa promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego, który rozpocznie się jutro (19 kwietnia) w Porcie Gdańsk i zakończy 27 kwietnia w Warszawie. W naszym regionie barka odwiedzi Grudziądz, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Toruń i Włocławek.


Dni Otwarte Funduszy Europejskich już po raz IV w Kujawsko-Pomorskim!

Zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie 18-21 maja 2017 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.


Szansa na targowiska

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Rozpocznij pozarolniczą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich

Przypominamy, że od 13 marca 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. PLN premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wnioski można składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc do dnia 11 kwietnia 2017 r. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania  „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020).


Uwaga Beneficjenci zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, iż została zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Rusza III nabór wniosków Interreg Europa!

Od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski  o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

Aplikantów obowiązują wyłącznie dokumenty w języku angielskim, opublikowane przez Wspólny Sekretariat Interreg Europa na oficjalnej stronie programu, w tzw. application pack: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

 


Informacja o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 1 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa


Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.


Rozporządzenie dotyczące zasad konkurencyjności PROW

Informujemy, że na podstawie art. 43a znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, 18 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).  


Dni Otwarte Funduszy Europejskich już po raz IV w Kujawsko-Pomorskim!

Już dziś Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wspólnie z  Ministerstwem Rozwoju zachęcają do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich  i chciałbyś pokazać, co udało Ci się osiągnąć lub zbudować w regionie dzięki środkom unijnym, przyłącz się do akcji promocyjnej w dniach od 18 do 21 maja 2017 r.


Inwestycje wodno-kanalizacyjne poza terenem aglomeracji!!!!

W związku z pojawiającymi się pytaniami potencjalnych wnioskodawców dotyczących realizacji inwestycji na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa”, przypominamy o warunkach przyznania pomocy.


Zakończyliśmy szkolenie dotyczące budowy i modernizacji targowisk

W dniu 10 stycznia 2017 roku w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 w Toruniu odbyło się spotkanie dotyczące zasad przyznawania pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.


Konursy LGD

Pierwsze konkursy LGD: przedsiębiorczość i infrastruktura

Nabory wniosków

Lokalne grupy działania uruchomiły pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi na zakładanie i rozwój firm oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.


Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Prawo i dokumenty

Informujemy, iż 3 stycznia 2017 r. została opublikowana Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.


Ankiety monitorujące

Przypominamy o konieczności złożenia ankiety monitorującej

Przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących z przebiegu realizacji operacji współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


Targowiska – spotkanie dla zainteresowanych wnioskodawców.

W związku z planowanym w I kwartale 2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszamy wyłącznie zainteresowanych wnioskodawców chcących aplikować w ramach w/w zakresu w celu omówienia podstawowych zasad dotyczących planowanego naboru wniosków. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 w Toruniu, sala nr 100 w dniu 10 stycznia 2017 roku o godz. 10.00.


Uwaga Beneficjenci nowy formularz wniosku o płatność dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Od dnia 05.12.2016 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o płatność dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", który dezaktywuje ważność poprzedniej wersji dokumentu. W związku z powyższym, wnioski o płatność powinny być składane na obowiązującym formularzu 3z. 


Szansa na dofinansowanie dla gospodarki wodno-ściekowej

Nabory wniosków

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 16 lutego 2017 r. (do godz. 12:00).


Podział zamówienia publicznego na części

W celu ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami należy wziąć pod uwagę tożsamość przedmiotową zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasową zamówienia (przewidzenie przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowego zamówień sfinansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej, obejmującej okres jednego roku budżetowego) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.


WYTYCZNA DLA SKARBNIKÓW / SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

WYTYCZNA DLA SKARBNIKÓW / SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
w sprawie sposobu wyodrębniania transakcji związanych z realizacją operacji w zakresie PROW 2014-2020, w ramach prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych.


III Forum Rolnicze już za nami

28 października br. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyło się III Forum Rolnicze organizowane przez "Gazetę Pomorską", w którym wzięli udział rolnicy i przedstawiciele instytucji związanych z rozwojem obszarów wiejskich.Na branżowe spotkanie złożyło się 8 paneli dyskusyjnych, m.in. na temat zatrzymywania wody w glebie, trzody chlewnej i jej lepszej jakości, sprzedaży bezpośredniej oraz dobrym gospodarowaniem ochroną roślin i nawożeniem.


Zakończyliśmy szkolenie dotyczące dróg lokalnych i infrastruktury wodno-ściekowej

W dniu 27 października 2016 r. w sali konferencyjnej hotelu Filmar w Toruniu odbyło się szkolenie w zakresie obsługi wniosku o płatność dla operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” oraz ogólnych zasad przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Szkolenia dla beneficjentów Programu Rozowoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - UWAGA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA!!!

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w szkoleniach, które odbędą się w dniu 27 października 2016 r. w hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, 87 – 100 Toruń (sala konferencyjna Pomorska). Początek spotkań szkoleniowych zaplanowano na godz. 10:00.


Szkolenie dla LGD w Przysieku

Szkolenie z wdrażania operacji dla Lokalnych Grup Działania zakończone

W dniu 4 października 2016 r. w Przysieku odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".


Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

Możliwość wnioskowania o wypłatę zaliczki już na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy m.in. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"


BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania

BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania.


Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania - Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

W dniu 16 września br. w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się szkolenie dotyczące rozliczenia operacji w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, objętego PROW na lata 2014-2020.


Wskaźniki dla gospodarki wodno-ściekowej już dostępne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało wskaźniki zwodociągowania oraz skanalizowania gmin, sporządzone według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2014 r., na podstawie których przyznawane będą punkty planowanym operacjom z zakresu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Komunikat dla Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych”

Komunikat dla Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych” w sprawie obowiązkowego dostarczania Interpretacji przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretacji indywidualnej) wraz z wnioskiem o płatność.


Prawo zamówień publicznych – zmiana ustawy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 lipca 2016 r. została opublikowana Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).


Dokumentacja przetargowa – ważne informacje

W związku ze składaniem dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych przypominamy, iż beneficjent przedkłada Samorządowi Województwa ww. dokumentację w następujących terminach.


Uwaga Beneficjenci PROW 2014-2020! Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku dot. obowiązków w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i reklamowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika nr III do rozporządzenia 808/2014 w okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, w przypadku operacji niewchodzących w zakres lit. c), dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 000 EUR, za pomocą umieszczenia w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jednego plakatu lub tablicy z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii.


Zamówienia Publiczne – rażąco niska cena

W związku z rozstrzyganymi przez beneficjentów PROW 2014-2020 postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych przypominamy, iż w przypadku wpływu ofert, których cena jest istotnie niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, należy zwrócić się do oferentów o odpowiednie wyjaśnienia w tym zakresie.