Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Pierwsze konkursy LGD: przedsiębiorczość i infrastruktura

05.01.2017 przez Piotr Rychlicki

Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS), uruchomiły pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi na zakładanie i rozwój firm oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

W unijnym rozdaniu na lata 2014-2020 wsparcie na działalność LGD kierujemy w ramach mechanizmu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). Jesteśmy jedynym samorządem w kraju, który zastosował RLKS w tak dużej skali. Obejmie on nie tylko tereny wiejskie, ale również mieszkańców wszystkich miast. Do dyspozycji LGD są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Ryby. W puli jest w sumie około pół miliarda złotych.

– Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Pomoc trafi między innymi na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, w tym tworzenie klubów samopomocy i świetlic środowiskowych, wspieranie przedsiębiorczości społecznej, a także inwestycje przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej i rozbudowy publicznej infrastruktury – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W Kujawsko-Pomorskiem działa 28 lokalnych grup działania:

Z końcem 2016 roku pierwsze nabory wniosków o udzielenie wsparcia ogłosiło pięć lokalnych grup działania:

  • LGD „Bory Tucholskie” (powiat tucholski) – WIĘCEJ,
  • LGD „Pałuki – Wspólna Sprawa” (powiat żniński) – WIĘCEJ,
  • Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (powiat nakielski) – WIĘCEJ
  • LGD „Trzy Doliny” (powiat bydgoski) – WIĘCEJ,
  • LGD „Ziemia Gotyku” (powiaty toruński i chełmiński) – WIĘCEJ.

Konkursy dotyczą przede wszystkim wspierania rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Mieszkańcy mogą się w nich ubiegać o środki na założenie własnej firmy (w zależności od LGD kwota wsparcia może wynieść od 50 do 100 tysięcy złotych), rozwój działalności gospodarczej (dofinansowanie może wynieść nawet 300 tysięcy złotych), a także podnoszenie kompetencji zawodowych. Do podziału są też środki na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Lista naborów wniosków ogłoszonych przez LGD do końca 2016 roku

Czytaj też:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego