Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

19.2

Dokumenty

AKTUALNY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – wersja (4z)
Instrukcja wypełniania wniosku
Biznesplan
Biznesplan – tabele finansowe
Biznesplan (Inkubator)
Biznesplan (Inkubator) – tabele finansowe
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

AKTUALNY WZÓR UMÓW

 
 
        

 

AKTUALNY WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wniosek o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – wersja (5z)

Wniosek o płatność (xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf)

Załącznik do wniosku o płatność (xlsx)

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (xlsx)

 

Wniosek o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – wersja (5z)

Wniosek o płatność (xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf)

Załącznik do wniosku o płatność (xlsx)

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (xlsx)

Wniosek o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie projektów grantowych – wersja (6z)

Wniosek o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie projektów grantowych – wersja (6z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf)

 

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu – wersja 4z

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu – wersja 5z

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu


 
DOKUMENTY ARCHIWALNE