Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Zarządzanie zasobami wodnymi

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)

1. Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy_1z

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z).xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

2. Umowa o przyznaniu pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (wersja 1z)

Załącznik nr 2 – Wykaz_działek_(wersja 1z)

Załącznik nr 3 – Kary admininstracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych przed 22.06.2016_(wersja 1z)

Załącznik nr 3a – Kary admininstracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po 22.06.2016_(wersja 1z)

Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wersja 1z)

3. Wniosek o płatność

Wniosek o płatność_1z

Wniosek o płatność (wersja 1z).xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z)