Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Zarządzanie zasobami wodnymi

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)

Pytania i odpowiedzi

1. Kwalifikowalność kosztów:

2. Wyjaśnienia MRiRW dot. sposobu weryfikacji obszaru oddziaływania na grunty rolne w procesie inwestycyjnym „zaprojektuj – wybuduj”:

3. Wyjaśnienia MRiRW dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” dotyczące sposobu określenia obszaru oddziaływania na grunty rolne:

 

Kryteria

Wykaz gmin, na obszarze których wystąpiła susza w okresie od 2007 r. do 2021 r.

Opinia organu opiniodawczo-doradczego

 

Aktualne wzory formularzy

Wniosek o przyznanie pomocy 2z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 2z

Umowa o przyznaniu pomocy 2z

Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe 2z

Załącznik nr 2 – Wykaz działek 2z

Załącznik nr 3 Kary administracyjne przed 22.06.2016 2z

Załącznik nr 3a Kary admininistracyjne po 22.06.2016 2z

Załącznik nr 4 RODO 2z

Wniosek o Płatność 2z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 2z

 

Archiwalne wzory formularzy

Wniosek o przyznanie pomocy 1z

Wniosek o przyznanie pomocy 1z xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 1z

Umowa o przyznaniu pomocy 1z

Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 1z

Załącznik nr 2 – Wykaz_działek 1z

Załącznik nr 3 – Kary admininstracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych przed 22.06.2016 1z

Załącznik nr 3a – Kary admininstracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po 22.06.2016 1z

Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1z

Wniosek o płatność 1z

Wniosek o płatność 1z xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 1z