Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Zabytki

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu “Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu “Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego’ w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zobacz dokument)

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją

Wniosek o płatność AKTUALNY
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność AKTUALNA

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Umowa o przyznanie pomocy wraz z załącznikami