Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” informuje, że w mogileńskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w kryptach kościoła powstała stała wystawa historii kościoła i klasztoru pobenedyktyńskiego. Podczas zwiedzania można zapoznać się bliżej z historią kościoła
i klasztoru, poznać kalendarium oraz wyniki badań archeologicznych. Zwiedzanie rozpoczyna chorał gregoriański, rozbrzmiewający w XI-wiecznej krypcie. 

www.lgdsasiedzi.pl

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza 28 stycznia 2019 r. na spotkanie informacyjno-konsultacyjne branżowe dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego dotyczące głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR).

www.rlks.naklo.pl

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa zaprasza 17 stycznia 2019 r. na szkolenie dotyczące wdrażania projektów w ramach EFS. Zakres tematyczny – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym.

www.lgd-paluki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zaprasza 23 stycznia 2019 rdo udziału w Wizycie studyjnej. Uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami i nowymi możliwościami działań na rzecz lokalnej społeczności.

 

www.dolinadrwecy.org.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”  zaprasza 17 stycznia 2019 r. do udziału
w spotkaniu pt. „Warsztat refleksyjny”. Spotkanie ma na celu analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR – ewaluacja wewnętrzna.

 

Więcej informacji na stronie : www.lgdswiecie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” wraz z Kujawsko-Pomorska Agencją Innowacji sp. z o. o. zaprasza 18 stycznia 2019 r. przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji.

www.ziemiakujawska.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza 8 stycznia 2019 rna szkolenie dla wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2014-2020.

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: – działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania
w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

www.lgd-paluki.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza 8 stycznia 2019 r. na spotkanie informacyjne w zakresie zasad przyznawania pomocy oraz szkolenie z zakresu realizacji projektów grantowych w ramach EFS. 

www.czarnoziemnasoli.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki i Gminne Towarzystwo Sportowe  „UNIA” CHOCEŃ zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty taneczne  BREAKDANCE. Warsztaty będą odbywać się w Choceńskim Centrum Kultury –Biblioteka w środy o 17.30.
Pierwsze zajęcia 9 stycznia 2019r.

www.kujawjaki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza w dniach 14 i 21 stycznia 2019 r. do biura Stowarzyszenia LGD ul. Królowej Jadwigi 15, na konsultacje prawne z adw. Mateuszem Bernat.

www.lgd.inowroclaw.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza do udziału w warsztatach na temat reguł i zasad budowania projektów oraz zarządzania nimi ze szczególnym uwzględnieniem pisania biznesplanu „Od pomysłu do projektu”  

 Terminy:

– 11.01.2019 r.;

– 18.01.2019 r.

www.rlks.naklo.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza 8 styczna 2019r. na szkolenie dotyczące wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2014-2020. Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania
w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

www.lgd-paluki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza do udziału w konkursie literackim  na najlepsze prace literackie(wiersze) ukazujące różnorodność turystyczną i historyczną Kujaw.

Konkurs trwa od 21 grudnia2018r. do 28 lutego 2019r.

 Regulamin na stronie: www.czarnoziemnasoli.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizuje 15 stycznia   2019 rspotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru 2/2018/EFS/PG  – Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych i 3/2018/EFS/PG Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji  o charakterze środowiskowym takich jak: świetlice środowiskowe

 www.kujawjaki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zaprasza 16.11.2018 r. na andrzejkową imprezę promocyjno – integracyjną . W programie: prezentacja wdrażania LSR, wróżby i zabawy.

www.zakolewisly.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Chełmno

Lokalna Grupa Działania Chełmno zaprasza 23 października 2018 r. osoby z niepełnosprawnością  do udziału w warsztatach animacyjnych. W programie m.in. nauka samodzielności, zajęcia integracyjne. Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul Parkowa 5 Chełmno.

www.lgdchelmno.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zaprasza do udziału w warsztatach animacyjnych dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji. Odbędą się 27 października 2018 r. w Świetlicy AKWARIUM Fundacji Vladislawia. Tematyka warsztatów, decoupage i quillingu  „Niedługo święta…”.

www.lgdwloclawek.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza miłośników rowerów
15 sierpnia br. do udziału w amatorskim wyścigu rowerowym „Na damkach pod górę”. Start i meta na terenie przystani nad Wisłą.

 

www.lgddobrzyn.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym  „Na Pałukach łapię chwile i zatrzymuję czas w obiektywie”. Termin nadsyłania prac do 31.08.2018 r.

www.lgd-paluki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje o podpisaniu umowy partnerstwa w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa została zawarta 5 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim
a czterema lokalnymi grupami działania:

Lokalna Grupa Działania „Barcja” (gmina Kętrzyn, województwo warmińsko – mazurskie),

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania (gmina Elbląg, województwo warmińsko – mazurskie),

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” (powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie),

Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka (gmina Łańcut, województwo podkarpackie).

Projekt współpracy pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ma na celu rozwój obszaru
i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych.

www.trzydoliny.eu

 

 

Projekt współpracy dla obszarów czterech LGD

Projekt współpracy dla obszarów czterech LGD

26 lutego 2018r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa podpisano projekt współpracy między lokalnymi grupami działania z terenu województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Umowę o współpracy na projekt pn. „Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw” podpisały cztery Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z Inowrocławia, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego z Mogilna, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” Wągrowca oraz Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa ze Żnina. Projekt w ramach poddziałania 19.3, objętego PROW na lata 2014-2020, zakłada utworzenie nowoczesnego portalu internetowego, służącego promocji usług turystycznych, walorów, zasobów regionalnych, przedsiębiorczości i wydarzeń bieżących. W związku z projektem współpracy, planowane jest wydanie przewodnika, materiałów promocyjnych oraz certyfikację produktów lokalnych. Realizacja potrwa od 01.05 2018 do 31.05.2019r., a budżet projektu to 404 tys. zł.

Więcej informacji na stronie: www.lgd-paluki.pl

 

 


SZKOLENIA, WARSZTATY, SPOTKANIA INFORMACYJNE

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku 5 lutego 2019 roku zaprasza na spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków unijny w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

www.lgd.ziemiagotyku.com/

 

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza 5 lutego 2019 r. Przedstawicieli Urzędów Gmin Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, stowarzyszeń i fundacji na Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu realizacji projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 : (oś 11-granty i projekty konkursowe –EFS).

www.podgrodzietorunskie.pl/

 

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców gminy Nakło nad Notecią oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów działających na obszarze gminy do udziału
w dorocznym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 13.02.2019 r.
w Trzeciewnicy.

www.rlks.nakol.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 25 marca 2019 roku organizuje szkolenie z zakresu biznesplanu w ramach działania 19; poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR  objętego PROW na lata 2014-2020 na operacje, odpowiadające warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez podejmowanie działalności gospodarczej- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.

http://www.kujawiaki.pl/

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zaprasza 12 lutego na  warsztaty „Social media
w marketingu PES”. Tematyka zajęciach: jak dobrze prowadzić stronę na Facebooku, jak zdecydować, w jakich mediach społecznościowych powinna być nasza organizacja, jak osiągnąć maksymalne korzyści z obecności organizacji w sieci?   Więcej informacji na stronie: www.lgdwabrzezno.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią zapraszają 7 lutego 2019 r. na konferencję podsumowującą projekt współpracy „Czetery pory roku na Krajnie”

http://www.naszakrajna.org/home.html

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Ochrona danych osobowych w projektach grantowych. Szkolenie jest dedykowane w szczególności podmiotom/ organizacjom/ instytucjom, które realizują projekty grantowe. 

Termin: 1 luty 2019 r., godz. 9:00,

www.dlatorunia.pl

 

 

Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” zaprasza seniorów do udziału w projekcie „Tyflohome – miejsce wsparcia osób słabowidzących i niewidomych”. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom poznać podstawy obsługi komputera tyflo oraz urządzeń mobilnych, programów odczytu ekranu i powiększających, korzystania z zasobów sieci Internet oraz sprawnej obsługi poczty elektronicznej, portali społecznościowych i komunikatorów internetowych.

www.lgd.bydgoszcz.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” zaprasza do udziału w projekcie „Równik”Projekt kierowany jest do osób opuszczających pieczę zastępczą lub niepełnosprawnych. W ramach projektu odbędą się zajęcia z coachem, animatorem czasu wolnego, spotkania z radcą prawnym.

www.lgd.bydgoszcz.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego serdecznie zaprasza 13 grudnia 2018 r. na świąteczne warsztaty kulinarne dla mieszkańców z obszaru LGD. Celem warsztatów będzie budowanie pozytywnego wizerunku LGD i LSR wśród lokalnej społeczności, wzrost poziomu aktywizacji społeczności lokalnej oraz integracja społeczna, podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie.

 www.lgdsasiedzi.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza 12 grudnia 2018 r. na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych za pośrednictwem LGD.

www.lgd-paluki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza 12 grudnia 2018 r. do udziału w szkoleniu – wypełniania wniosków o płatność z środków EFRROW w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 13 grudnia 2018 r. – z zasad wypełniania wniosku na rozliczenie grantu/EFS.

www.elgd.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza 14 grudnia 2018 r. na Konferencję informującą o wdrażaniu LSR. W programie konferencji m.in. cele i założenia LSR, dobre praktyki w zakresie wykorzystania środków unijnych, innowacyjne podejście w działaniach marketingowo/usługowych.

www.elgd.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  zaprasza 14 grudnia 2018 r. na spotkania informacyjno-szkoleniowe w formie warsztatów partycypacyjnych dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

www.zakolewisly.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zaprasza 6 grudnia 2018 r.. na  Spotkanie Mikołajkowe. Tradycyjnie nie zabraknie świątecznych produktów rękodzielniczych i swojskich produktów.

www.zakolewisly.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”

Lokalna Grupa Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” organizuje Szkolenia z zakresu prowadzenia i zarządzania własną firmą – dobre praktyki.

ABC Przedsiębiorczości”

„ABC Przedsiębiorczości”- to szkolenia ukierunkowanie na zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia i zarządzania własnej działalności gospodarczej, począwszy od jej rejestracji do prowadzenia rozliczenia. Terminy szkoleń oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej LGD: www.lgdvistula.org

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”

Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” serdecznie zaprasza 18 grudnia 2018 r. do siedziby LGD, wnioskodawców  i beneficjentów na spotkanie konsultacyjne, podsumowujące przeprowadzone w roku 2018 nabory wniosków. Spotkanie,  będzie miało na celu ,,Zbadanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów i efektów podjętych działań”.  

www.trzydoliny.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego serdecznie zaprasza 13 grudnia 2018 r. na świąteczne aktywizujące warsztaty kulinarne dla mieszkańców
z obszaru LGD.
 Cele warsztatów:

 1. Wzrost poziomu aktywizacji społeczności lokalnej
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku LGD i LSR wśród lokalnej społeczności
 3. Integracja społeczna, podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie
 4. Nauka planowania i zarządzania czasem
   www.lgdsasiedzi.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zaprasza do udziału w Konferencji ekonomii społecznej oraz Targach Dobrych Praktyk  „Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej”, która odbędzie się w poniedziałek 10 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

www.podgrodzietorunskie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa zaprasza 14 grudnia 2018 r. na warsztaty fotograficzne „Jak fotografować smartfonem” Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się
z techniką fotografii mobilnej.

www.lgd-paluki.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  organizuje 11 grudnia 2018 r. spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru 4/2018 z zakresu: Działań   infrastrukturalnych   przyczyniających się   do rewitalizacji społeczno- gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-   Pomorskiego na lata 2014-2020.
www.kujawjaki.pl

 

 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zaprasza w dniu 6 grudnia 2018r na spotkanie informacyjne wszystkie podmioty zainteresowane pozyskaniem środków unijnych
w ramach projektów grantowych z EFS, na aktywizację społeczno-zawodową oraz działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z zakresu aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym.

www.lgd.borytucholskie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zaprasza w dniach  od 27.11. do 10 grudnia 2018 r. do udziału w warsztatach kulinarnych o tematyce świątecznej. Motywem przewodnim zajęć będzie przygotowanie potraw wigilijnych oraz udoskonalanie umiejętności kulinarnych uczestników projektu oraz stworzenie platformy sprzyjającej wymianie doświadczeń
i przepisów. Głównym zamierzeniem warsztatów jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycyjnych zwyczajów świątecznych.

Harmonogram warsztatów i spotkań informacyjnych:

 •  27.11.2018 r. – Gmina Ryńsk: świetlica wiejska w Łabędziu,
 • 28.11.2018 r. – Gmina Ryński: świetlica wiejska w Jaworzu,
 • 29.11.2018 r.– Gmina Dębowa Łąka: świetlica wiejska w Małym Pułkowie,
 • 04.12.2018 r. – Gmina Książki: Gminny Ośrodek Kultury w Książkach,
 • 05.12.2018 r. – Gmina Książki: świetlica wiejska w Łopatkach,
 • 06.12.2018 r. – Gmina Ryńsk: świetlica wiejska w Nielubiu,
 • 10.12.2018 r. – Miasto Wąbrzeźno: Warsztaty Terapii Zajęciowej.

www.lgdwabrzezno.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” serdecznie zaprasza 11 grudnia 2018 r. do udziału
Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno-gospodarczego LSR „Ziemi Gotyku”, którego celem jest zwiększenie poziomu współpracy oraz inicjowania wspólnych przedsięwzięć.

Program ramowy Forum:

I część: LSR Ziemi Gotyku – możliwości dla inicjatyw społecznych i gospodarczych;  Efekty projektu współpracy „Skarby Ziemi Chełmińskiej”; Możliwości pozyskania grantów na inicjatywy społeczne (PROW), na rozwój mikrofirm (EFRR) oraz na projekty w zakresie włączenia społecznego (EFS).

II część: Dobre praktyki skutecznego sieciowania w sektorze organizacji pozarządowych; Networking w biznesie jako sposób inkubowania i tworzenia lokalnych sieci przedsiębiorców.

III część: warsztaty z ekspertam.

IV część: podsumowanie warsztatów, dyskusja.

www.lgd.ziemiagotyku.com

 

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” serdecznie zaprasza na warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Piernikowe pudełeczka decoupage”

Terminy warsztatów :

Gmina Zławieś Wielka – 11.12.2018 r.

Gmina  Kijewo Królewskie – 13.12.2018 r.

Gmina Unisław – 15.12.2018 r.

Gmina Dąbrowa Chełmińska – 15.12.2018 r.

www.zakolewisly.pl

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza 11 grudnia 2018 r. oraz 12 grudnia 2018 r. do udziału w  szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców,  podmioty
z obszaru LSR zainteresowane składaniem wniosków o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach LSR Temat szkolenia: „ZASADY I PROCEDURY WSPARCIA W RAMACH EFS”

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza  14 grudnia 2018 r. do udziału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie grantu dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach przedsięwzięcia „Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu w ramach LSR na lata 2014-2020. Temat szkolenia: „KOSZTY KWALIFIKOWALNE W RAMACH EFRR”

Zgłoszenia do dnia 06 grudnia 2018 r.

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza 17 grudnia 2018r. dzieci wraz
z opiekunami
 na świąteczne warsztatyW programie wyrób ozdób świątecznych z masy solnej, makaronu, styropianu, papieru i innych materiałów.

www.lgd-paluki.pl

 

 

Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne . Podczas spotkań zostaną przekazane informacje dotyczące m.in. ogólnych zasad przyznawania wsparcia, kryteriów wyboru operacji oraz planowanych terminów naboru.

Terminy spotkań:

03.12.2018 r. – Bobrowniki, Lipno;

04.12.2018 r. – Czernikowo, Kikół;

05.12.2018 r.- Skępe, Chrostkowo, Lipno;

11.12.2018 r. – Tłuchowo, Dobrzyń nad Wisłą;

13.12.2018 r.–  Wielgie;

www.lgddobrzyn.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli serdecznie zaprasza 30 listopada br. oraz 3 grudnia 2018 r. na szkolenie dotyczące wniosków o powierzenie grantów na działania ukierunkowane na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej np. realizacje kursów i szkoleń praktyk i staży zawodowych, wsparcie mentorów, psychologów, doradców zawodowych i innych specjalistów.

www.czarnoziemnasoli.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza 27.11.2018 r. przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców do udziału w szkoleniu/spotkaniu dotyczącym tworzenia wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

www.lgd.inowroclaw.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa zaprasza 23.11.2018 r. na koncert poezji śpiewanej p.t. „Jesienią góry są najszczersze”

www.lgd-paluki.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza 28.11.2018 r. do udziału w szkoleniu osoby zainteresowane składaniem wniosków o płatność w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Zgłoszenia do 26 listopada 2018 r.

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zaprasza 28 listopada 2018 r. do udziału w Wyjeździe studyjnym pt„Przykłady działań w zakresie rozwoju produktów lokalnych jako szansa dla przedsiębiorczości na obszarze LGD”.

www.lgdswiecie.pl

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zaprasza 1 grudnia 2018 r. na spotkanie p.t.: „LGD – Animatorem rozwoju społeczno-gospodarczego”. W programie: podsumowanie działań LGD, turniej Kół Gospodyń Wiejskich, prelekcje, wystąpienia, konkursy itp.

www.lgdswiecie.pl

Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza do udziału w konsultacjach prawnych udzielanych przez  mecenasem Mateuszem Bernat.

Terminy spotkań:

– 3 grudzień 2018 r. – godz. 16:00 – 18:00
10 grudzień 2018 r. – godz. 16:00 – 18:00

www.lgd.inowroclaw.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego  zaprasza 23 listopada 2018 r. do udziału w szkoleniu / spotkaniu informacyjnym związanym  z naborami wniosków w ramach LSR, dotyczącym naborów wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020 finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoSzkolenie będzie miało formę warsztatów.

www.lgdsasiedzi.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”

Lokalna Grupa Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” zaprasza 17 listopada 2018 r. do udziału
w Wizycie studyjnej po obszarze LGD Vistula – Terra Culmensis

Celem wizyty będzie poznanie obszaru LGD, nabywanie wiedzy i umiejętności w  zakresie aktywizacji społeczno- ekonomicznej mieszkańców, poznawanie dobrych praktyk przedsiębiorczości, wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie.

www.lgdvistula.org

 

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”

Lokalna Grupa Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” zaprasza 16.11.2018 r. do udziału w szkoleniu z zakresu prowadzenia i zarządzania własną firmą – dobre praktyki. ABC Przedsiębiorczości to szkolenie ukierunkowanie na zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia i zarządzania własnej działalności gospodarczej, począwszy od jej rejestracji do prowadzenia rozliczenia. 

www.lgdvistula.org

 

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące funduszy europejskich „Kawiarenka dla obywateli”.

Terminy spotkań:

19.11.2018 r. – Urząd Gminy Rypin godz.9.00; Urząd Miasta Rypin godz. 13.00;

20.11.2018 r. – Urząd Miasta Rypin g.9.00; Urząd Gminy Wąpielsk godz. 13.00;

21.11.2018 r. – Urząd Gminy Brzuze g. 9.00, Urząd Gminy Skrwilno g. 13.00;

22.11.2018 r. – Gmina Rogowo g. 13.00, Urząd Gminy Wąpielsk g.13.00

23.11.2018 r. – Urząd Gminy Skrwilno g. 9.00, Urząd Gminy Rypin g.13.00;

www.elgd.pl

 

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zaprasza w dniach 17 i 24 listopada oraz 1 grudnia 2018 r. do udziału w warsztatach animacyjnych. Tematyką spotkań będzie tworzenie prac – ze wstążek, cekinów, włóczek, papieru gazetowego, styropianu i wielu, wielu innych materiałów. Warsztaty skierowane są do mieszkańców miasta Włocławka, a w szczególności: do rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, osób niepełnosprawnych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, osób niesamodzielnych i innych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

www.lgdwloclawek.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza w dniach 23 listopada i 28 listopada 2018 r. na szkolenie z zakresu projektów grantowych.

www.lgd.brodnica.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza 4 grudnia 2018 r. na szkolenie z pisania biznesplanu w zakresie rozwój działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej. Zgłoszenia do 18.11.2018 r.

www.kujawjaki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zaprasza 20 listopada 2018 r. na szkolenie dotyczące projektów grantowych.

www.lgdwloclawek.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” zaprasza 17 listopada 2018 r. do udziału
w Wizycie Studyjnej na obszarze działania LGD. Celem wizyty jest poznanie obszaru wdrażania LSR, szerokiego zróżnicowania potencjału, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców
z obszaru objętego LSR, poznanie dobrych praktyk przedsiębiorczości, wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie, nabywanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej.

www.lgdvistula.org

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku serdecznie zaprasza 11 listopada 2018 r. o godz.15.00
na Koncert Pieśni Naszej Ziemi z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości do Szkoły Muzycznej w Chełmży.

www.lgd.ziemiagotyku.com

 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza w dniach  8 listopada 9 listopada br. do udziału w szkoleniach dla potencjalnych grantobiorców zainteresowanych  składaniem wniosków o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach LSR Temat szkoleń: „Procedura , naboru, oceny i wyboru w ramach projektów grantowych”

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje 09.11.2018 r. szkolenie dotyczące realizacji projektów grantowych. W programie szkolenia: informacje o warunkach i zasadach ubiegania się
o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

www.naszakrajna.org

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizuje w dniu 4 grudnia 2018 roku szkolenie
z pisania biznesplanu
 w zakresie rozwój działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej.

www.kujawjaki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zaprasza 23.11.2018 r. oraz 30.11.2018 r. do udziału w szkoleniu dla wnioskodawców projektów grantowych  „Równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami. Promocja i rekrutacja w projektach grantowych”.

www.dlatorunia.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”  zapraszają 13 listopada 2018 r. do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Załóż swoja firmę zainwestuj we własny rozwój dzięki funduszom unijnym” .

www.lgdswiecie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego zaprasza 30.10.2018 r. do udziału w szkoleniu / spotkaniu informacyjnym związanym naborami wniosków w ramach LSR, dotyczącym naborów wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

www.lgdsasiedzi.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza na indywidualne doradztwo do biura Stowarzyszenia w związku ze zbliżającymi się terminami naborów wniosków
 na udzielenie wsparcia na operacje: 

1). realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

2).objęte grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

www.ziemiakujawska.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Krajny i Pałuk

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza 30 października 2018 r. do  Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, pracowników instytucji publicznych do udziału w „Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów”. Szkolenie zorganizowano
w związku z trwającymi naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach EFS na działania ukierunkowane na aktywizację społeczną oraz społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

www.rlks.naklo.pl

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ oraz Fundacja Centrum zaprasza
w listopadzie i grudniu br. do udziału w projekcie „Dzień z ekologią – edukacja przez zabawę”.
W programie: warsztaty świeczkarskie, mydlarskie, wykłady dotyczące zagadnień z zakresu ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji.

www.elgd.pl

Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza na  indywidualne konsultacje z adw. Mateuszem Biernat

Terminy:

– 5 listopada 2018 r. – godz. 16:00 – 18:00
– 19 listopada 2018 r. – godz. 16:00 – 18:00

www.lgd.inowroclaw.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje 30 października 2018 r. szkolenie/ spotkanie informacyjne w ramach wniosku o płatność   w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW  na lata 2014-2020 na operacje, odpowiadające warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

www.kujawjaki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego zaprasza 9 listopada 2018 roku do udziału w wizycie studyjnej w Inowrocławiu, prezentująca działalność Lokalnej Grupy Działania oraz podmiotów ekonomii społecznej. Termin zgłoszenia do 29 października 2018 r.

www.lgdsasiedzi.pl

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na koncert fortepianowy Damiana Leśniewskiego, który odbędzie się 26 października 2018r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury w ramach „Koncertów muzycznych z LGD.

www.lgd-paluki.pl

Lokalna Grupa Działania Pałuki -Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki -Wspólna Sprawa oraz Fundacja Ekspert zapraszają osoby w wieku 65 lat i powyżej do udziału w projekcie – szkolenia komputerowe dla seniorów umożliwiające nabycie bardzo praktycznych umiejętności obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT. Uczestnicy będą kształtować kompetencje pomocne w życiu codziennym seniora (komunikacja online; e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi medyczne, e-administracja i wiele innych).

www.lgd-paluki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”

 Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” zaprasza 30 października 2018 r. do udziału
szkoleniu / spotkaniu informacyjnym związanym z naborami wniosków w ramach LSR, dotyczącym naborów wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020 finansowanych ze środków EFS. Typy projektów: 1. kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym 2. aktywizacja społeczno-zawodowa oraz kluby pracy 3. lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
a także inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

www.lgdsasiedzi.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  zaprasza w dniu 29 października 2018 r. na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wniosków o powierzenie grantów ze środków EFS. Podczas spotkania omówione zostaną zasady otrzymania dofinansowania, zakres wsparcia, grupy docelowe, wskaźniki oraz formularz wniosku grantowego. Budżet  na najbliższy konkurs grantowy wynosi 300 000 zł

www.zakolewisly.pl

Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki”

Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki” zaprasza  30 października 2018 roku na szkolenie/ spotkanie informacyjne w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2- na operacje, w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie. Szczególnie zapraszane są osoby, które złożyły wniosek o dofinansowanie
w ramach naboru 1/2018.

www.kujawjaki.pl

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zaprasza 29 października 2018 r. na szkolenie w zakresie: przygotowania wniosku o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

www.lgdswiecie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zaprasza 13 października 2018 r. do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na warsztaty muzyczne z aktywizacji społecznej.

www.lgddolinadrwecy.org.pl

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
„Z funduszami unijnymi za pan brat”. Termin nadsyłania prac do 12 października br.

www.elgd.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo
w ramach ogłoszonego konkursu 1/2018/PG. Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: Kluby młodzieżowe ( w tym z programem rówieśniczym obejmuje m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukacyjne, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
www.kujawjaki.pl

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”zaprasza w dniach 12-13 października 2018 roku do udziału w wyjeździe studyjnym „Rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo lokalne”

www.lgdswiecie.pl

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania zaprasza 8 października 2018 r. do udziału w warsztatach „Krok do samodzielności”. Zakres warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące sztuki konwersacji – sztuki prowadzenia rozmów oraz trudnych tematów w miejscu pracy.

www.lgd.brodnica.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza w dniach 8 i 22 października 2018 r. na szkolenia zakresu projektów grantowych.

www.lgd.brodnica.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza 19 września 2018 roku oraz
26 września 2018 r. do siedziby LGD na spotkanie informacyjno/warsztatowo/doradcze związane
z planowanymi naborami wniosków określonych dla LSR w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020. 

www.lgd.inowroclaw.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia – w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem dotyczącym wypełniania wniosków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, LGD zaprasza na dodatkowe szkolenie – 24 września 2018 r.

www.dlatorunia.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza 21 września 2018 r. na  szkolenie
z zakresu  projektów grantowych w ramach LSR na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

www.lgd-paluki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza
8 września 2018 r. do mobilnego punktu informacyjno – doradczego w Aleksandrowie Kujawskim.

Od godziny 10:00 pracownicy LGD,  będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, naborach
i zasadach udzielania wsparcia.

www.ziemiakujawska.pl

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zaprasza 8 września 2018 r.
na Warsztaty aktywizacji społecznej rozwijające umiejętności rodzicielskie – „szkoła rodzica”. Warsztaty skierowane są do rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 
 www.lgd.borytucholskie.pl

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” organizuje w dniach 18-19 września 2018 r. wyjazd studyjny mający na celu prezentację działalności różnych podmiotów na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poznanie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz zachęcenie potencjalnych wnioskodawców do korzystania ze środków EFS w ramach LSR. Zgłoszenia do dnia 10 września 2018 r. 
www.lgd.borytucholskie.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” planuje w dniach 18-20 września 2018 r. wyjazd studyjny na Dni Karpia w Dolinie Baryczy i serdecznie zaprasza do udziału w tym przedsięwzięciu. Wizyta ma charakter edukacyjny, ma posłużyć wymianie informacji oraz doświadczeń w zakresie możliwości promowania obszarów rybackich oraz zarządzania lokalnymi zasobami rybołówstwa.

www.lgrnaklo.org.pl

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza w dniu 22 września 2018r. o godz. 10.00  mieszkańców powiatu żnińskiego na Rajd Nordic Walking w Barcinie, trasa 10km. Rajd ma charakter turystyczno-krajoznawczy.

www.lgd-paluki.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Brodnickie” zaprasza 8 września 2018 r. do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Garncarskiej, koło Nidzicy. Wyjazd studyjny kierowany jest m.in. do lokalnych liderów, przedstawicieli NGO. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” serdecznie zaprasza na szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów, które odbędą się na Marinie przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Terminy szkoleń;

–  10.09.2018r./ I typ projektów – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmującym m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy);  inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

– 12.09.2018r./ II typ projektów – działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych;  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;  inne rozwiązania
w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

www.lgd.grudziadz.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne
z zakresu projektów grantowych i informuje o zmianie terminu z 4 września 2018 r. na
20
 września 2018 roku.

www.dlatorunia.pl

 

 

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie

 Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie zaprasza 1 września 2018 roku od godziny 17:00 do mobilnego punktu informacyjnego o Funduszach Unii Europejskiej dostępnych
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej grapy”  w Kęsowie, podczas Dnia Promocji Rybactwa w Gminie Kęsowo. 
www.lgd.borytucholskie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zaprasza do udziału w szkoleniach związanych
z przygotowaniem wniosków w ramach naboru nr 1/G/2018:

6 września 2018 r. godz. 10.30- 17.30 Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych ze środków LGD:

 7 września 2018 r. godz. 9.00- 16.00 Tworzenie dobrej jakości projektu animującego lokalną społeczność:

Szkolenia odbędą się w Biurze LGD w Toruniu przy ul. Warszawskiej 8/8.

www.dlatorunia.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” w dniu 30 sierpnia 2018 r. ogłosiło pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem dot. działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie zaprasza na spotkania informacyjne  w związku z naborem.

Terminy spotkań:

3 września 2018 r. godz. 14.00-16.00

4 września 2018 r. godz. 9.00-11.00

10 września 2018 r. godz. 14.00-16.00

11 września 2018 r. godz. 9.00-11.00

www.dlatorunia.pl

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza do korzystania
z doradztwa prowadzonego przez pracowników w biurze Stowarzyszenia w związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 1/2018 „Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej„.

www.lgddobrzyn.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza 31 sierpnia 2018 r. na Warsztaty z rozliczania zawartych umów, w ramach naboru wniosków w zakresie tematycznym operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

www.lgddobrzyn.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  zaprasza
5 września 2018 r. na szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej. W program: Część I – Omówienie ogólnych zasad przyznawania dofinansowania oraz przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru projektów, w części II – warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

www.lgddobrzyn.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje oraz zaprasza w dniu
 6 września 2018 r. do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym „Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Fundusze Unijne”.

www.lgdsasiedzi.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza do Mobilnego Punktu Informacyjnego
 
działającego w dniach:  

–  2.09.2018 r.  Papowo Biskupie godz.14.30

–  7.09.2018 r. Kiełbasin godz.16.00

–  9.09.2018 r.  Kamionki Małe godz.15.00 

Pracownicy LGD będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, naborach i zasadach udzielania dofinansowania

www.lgd.ziemiagotyku.com

 

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza 2 września 2018 r. na Piknik do Konecka promujący Lokalną Strategię Rozwoju. W programie konkursy z nagrodami, animacje dla dzieci, degustacje produktów regionalnych. Będzie można również uzyskać informacje odnośnie LSR, możliwości składnia wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach
i zasadach przyznawania dofinansowania.

www.ziemiakujawska.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

 Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza 5 września 2018 roku do udziału
w warsztatach  „Krok do samodzielności”. Zapisy do 31.08.2018 r.

www.lgd.brodnica.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa zaprasza 28.08.2018 r. na szkolenie dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu przedsięwzięcia 1.1.2. Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR.

www.lgd-paluki.pl

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza do biura Stowarzyszenia na spotkanie z adw. Mateuszem  Bernat, który będzie udzielał indywidualnych  porad prawnych.

Terminy:

– 3 września 2018 r. – godz. 16:00 – 18:00

– 17 września 2018 r. – godz. 16:00 – 18:00

www.lgd.inowrocław.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza do skorzystania z konsultacji świadczonych przez pracowników Stowarzyszenia. Doradztwo dotyczy kwestii realizacji LSR, w tym pozyskania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.lgd.inowroclaw.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zaprasza na spotkania informacyjne w dniach:

– 27.08.2018 r. – PUP Golub Dobrzyń, godz.10.00-12.00;

– Gmina Miasto Golub Dobrzyń, godz. 12.30-14.30;

– Gmina Kowalewo Pomorskie, godz. 15.00-17.00

– 28.08.2018 r.- Gmina Radomin, godz. 10.00-12.00;

                        – Gmina Ciechocin, godz.13.00-15.00;

– 29.08.2018 r. – Gmina Golub Dobrzyń, godz. 10.30-12.30;

                        – Gmina Zbójno, godz. 13.00-15.00;

www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza 11.09.2018 r. do Wołuszewa na szkolenie w zakresie: przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność –działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

–  kluby samopomocy

–  świetlice środowiskowe,

–  kluby młodzieżowe,

–  kluby pracy,

      –  aktywizacja społeczno – zawodowa (w tym szkolenia dające nowe umiejętności zawodowe
i społeczne)

 Zapisy do dnia 6 września 2018 r.

www.ziemiakujawska.pl

 

 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zaprasza 18 sierpnia 2018 roku godz. 14:00 do mobilnego punktu informacyjnego dostępnego w czasie trwania imprezy promującej LSR „Dekel do borowiackiej grapy” w Śliwicach.

www.lgd.borytucholskie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zaprasza 20 sierpnia 2018 r. na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020. Program szkolenia obejmuje omówienie  zagadnień związanych z lokalnymi kryteriami wyboru, biznesplanem, wnioskami o przyznanie pomocy, obowiązkowymi załącznikami i tp., zagadnienia.

www.zakolewisly.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” serdecznie zaprasza  na cykl szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów.

Terminy szkoleń:

21.08.2018r., w godz. 12:00 – 18:00

23.08.2018r., w godz. 09:00 – 15:00

28.08.2018r., w godz. 12:00 – 18:00

Szkolenia odbędą się na Marinie przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

www.lgd.grudziadz.pl

 

 

LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA  zaprasza  21 sierpnia 2018 r. na szkolenie w Sępólnie Krajeńskim . W programie:

– zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach w ramach PROW 2014 – 2020 działanie 19.2 –
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
– wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
– dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.
www.naszakrajna.org

 

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zaprasza 13.08.2018 r. na spotkanie informacyjne w związku z planowanymi ogłoszeniami naboru wniosków w zakresie:

 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • Inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
 • Działania promocyjne obszaru LSR;
 • Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska;
 • Sieciowanie w zakresie usług turystycznych;
 • Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udzielania wsparcia.

www.lgdswiecie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz

Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz serdecznie zaprasza  na cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów –Marina ul. Portowa 8. Tematyka szkoleń obejmuje dwa typy projektów: działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Terminy spotkań:

–  17.08.2018r., w godz9:00 – 15:00

–  21.08.2018r., w godz. 12:00 – 18:00

–  23.08.2018r., w godz. 09:00 – 15:00

–  28.08.2018r., w godz. 12:00 – 18:00   

  www.lgd.grudziadz.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza 18 sierpnia 2018 r. do udziału w Pikniku Rodzinnym z LGD w ramach V Dni Kobylinki. W programie liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych.

www.czarnoziemnasoli.pl

 

 

Zapraszamy na wyjazd studyjny.

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”  organizuje w dniach 16-17 sierpnia 2018 r. wyjazd studyjny na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego.  Celem wyjazdu jest prezentacja działalności różnych podmiotów na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poznanie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz zachęcenie potencjalnych wnioskodawców do korzystania ze środków EFS w ramach LSR.

www.lgd.borytucholskie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie

Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie zaprasza do Mobilnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego promującego Lokalną Strategię Rozwoju. Zainteresowani uzyskają informacje
o planowanych naborach wniosków, a także uzyskają informacje  o głównych założeniach  LSR. Najbliższe spotkania:

 • Górzno – 04.08.2018r. od godz. 15.00
 • Brzozie – 19.08.2018r. od godz. 14.00
 • Pokrzydowo (gm. Zbiczno) – 25.08.2018r.
 • Jabłonowo Pomorskie – 25.08.208r.
 • Gorczenica (gm. Brodnica) – 26.08.2018r.
 •  Osiek – 01.09.2018r.
 • Świedziebnia – 02.09.2018r.

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  zaprasza 4 sierpnia 2018 r.
na Letni Piknik w Czernikowie. W czasie trwania imprezy, przewidziano wiele atrakcji.

www.lgddobrzyn.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje o możliwości wyjazdu studyjnego do Minikowa 21 września 2018 r. w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Inkubator Kuchenny jako innowacyjne miejsce małego przetwórstwa na wsi” –  Europa inwestująca
w obszary wiejskie”. Celem wizyty będzie zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi inkubatora kuchennego, przede wszystkim z możliwościami przetwórstwa płodów rolnych.
Zgłoszenia do 31 sierpnia 2018 r.

www.lgddobrzyn.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Inowrocław

 Lokalna Grupa Działania Inowrocław  zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu  „ Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem projektu jest pomoc osobom młodym w wejściu/ powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych w czasie poszukiwania pracy- poprzez różnorodne formy szkoleń i kursów a także międzynarodowe wyjazdy i zagraniczne staże zawodowe.

www.lgd.inowroclaw.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza 7 sierpnia 2018 r. na spotkanie informacyjne w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na kształcenie z Funduszy Europejskich.  Zapisy do 5 sierpnia 2018r.  www.kujawjaki.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza 10 lipca 2018 r.  na spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru 3/2018 z zakresu rewitalizacji społeczno- gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapisy do 06.07.2018 r.

www.kujawjaki.pl

 

 

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie zaprasza na spotkania informacyjne
z zakresu zasad przyznawania pomocy na realizację projektów grantowych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” na lata 2016-2020; Przedsięwzięcie 3.1.1 LSR: „Borowiaki zawdy chatne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR”.

Terminy spotkań:

 • 2.07.2018 r. godz. 16:00 Kęsowo w Wiejskim Domu Kultury;
 • 3.07.2018 r. godz. 10:00 Lubiewo w Urzędzie Gmin;
 • 3.07.2018 r. godz. 16:00 Tuchola w Książnicy Tucholskiej;
 • 4.07.2018 r. godz. 16:00 Śliwice w Gminnym Ośrodku Kultury;
 • 5.07.2018 r. godz. 10:00 Gostycyn w Gminnym Ośrodku Kultury;
 • 5.07. 2018 r. godz. 16:00 Cekcyn w Gminnym Ośrodku Kultury. www.lgd.borytucholskie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zaprasza na Golubsko-Dobrzyńską Noc Świętojańską (23.06) oraz II Rodzinny Piknik Kół Gospodyń Wiejskich (30.06), podczas których będziemy prowadzić Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Na dzieci będzie czekało mnóstwo atrakcji 🙂

Najbliższe spotkania:

23.06.2018r. godz. 18:00 Przystań Zacisze w Golubiu-Dobrzyniu;

30.06.2018r. godz. 15:00 Park przy Świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce

Więcej informacji na: www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zaprasza lokalnych liderów do wzięcia udziału w dniu 27 czerwca w szkoleniu wyjazdowym pn. „ABC pozarządowego biznesu – ekonomia społeczna w praktyce”. Szkolenie ma formę wizyty studyjnej do Wioski Mydlarskiej i Parku Linowego, które prowadzone są przez spółdzielnię socjalną „Teodoryk” w Górznie. Projekt LGD jest kolejną inicjatywą na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności i rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
Nadrzędnym celem szkolenia jest wskazanie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej przyczyniających się do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich poprzez rozwój ekonomii społecznej w oparciu o funkcjonowanie spółdzielni socjalnej. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą składać zgłoszenia w terminie 18 – 22 czerwca 2018 r. bezpośrednio w Biurze LGD lub przesłać drogą elektroniczną na adres: aktywizacja@lgdwabrzezno.pl.
Szkolenie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

www.lgdwabrzezno.pl

 

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje, że wkrótce rusza Patrol Historyczny. Edycja II – pogranicze chrześcijaństwa. „Przedsięwzięcie to promocja lokalnego dziedzictwa historycznego, materialnego i niematerialnego. Obyczajów, tradycji, historii, dawnych rzemiosł, a także interesujących postaci historycznych oraz zabytków, miejsc ciekawych pod względem historycznym, pól bitew, traktów kupieckie, itd. Zaprezentowane będzie dziedzictwo pogranicza ziem dobrzyńskiej, michałowskiej i chełmińskiej, terenów niezwykle interesujących pod względem historycznym i kulturowym, gdzie kwitła niezwykle barwna kultura zwłaszcza zakonów rycerskich”– o projekcie mówi Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, pomysłodawca patrolu. Sąsiadujące historycznie ziemie dobrzyńska i chełmińska są obecnie terenem funkcjonowania LGD Dolina Drwęcy, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ, oraz LGD Pojezierze Brodnickie, LGD Podgrodzie Toruńskie, LGD WIECZNO, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

Zapraszamy do podążania za Patrolem Historycznym:

– Złotoria 01.07.2018 r. od godz. 15.00

– Głogowo 02.09.2018 r. od godz. 12.00

– Mała Nieszawka 08.09.2018 r. od godz. 15.00

Więcej informacji na: www.podgrodzietorunskie.pl

 

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zaprasza na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie zasad opracowywania wniosków na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Szkolenie odbędzie się 28.06.2018 r. w Lubiczu Dolnym (Urząd Gminy Lubicz, sala 4 w godz. 12.00-15.00 podejmowanie działalności i 15.00-18.00 rozwój działalności).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu) na adres e-mail: biuro@podgrodzietorunskie.pl lub telefonicznie w godzinach od 7.00-15.00: 605 786 466

Więcej informacji na: www.podgrodzietorunskie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” wraz z Radą Sołecką zaprasza na wydarzenie tematyczne pn. Piknik Animacyjny „zachowanie dziedzictwa lokalnego” Noc Świętojańska. Wydarzenie tematyczne ma na celu promocję Lokalnegj Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Dizałania „Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 (LSR) i informowanie o naborach wniosków w ramach jej wdrażania.

23 czerwca 2018 r. (sobota) Błądzim, godzina 17.00

Więcej informacji na: www.lgdswiecie.pl

 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2018 r. w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro, sala konferencyjna. Zaczynamy o godzinie 9.00.
Program szkolenia:
9:00 –9.05 – rozpoczęcie warsztatów, zebranie się uczestników, zapoznanie się z planem szkolenia.
9.05 – 10.15 – zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach w ramach PROW 2014 – 2020 działanie 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
10.15 – 12.30 – wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
12.30 – 13.15 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org 
www.naszakrajna.org

 

 

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zapraszają w dniach 25 i 26 czerwca 2018 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie dotyczące realizacji projektów unijnych.

Spotkania będzie dotyczyło następującej tematyki:

25.06.2018 godz. 15.30 – 6 h Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

26.06.2018 godz. 08.00 – 6 h O czym trzeba wiedzieć i o czym nie można zapomnieć informując i promując projekty FE: zasady informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Aby zarejestrować swój udział w szkoleniu, wystarczy przesłać informację drogą mailową na adres: lgd.wloclawek@wp.pl . Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

www.lgdwloclawek.pl

 

 

Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli

Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli zaprasza na „Piknik Historyczny LGD Czarnoziem na Soli z ziołami w tle”.

Termin: 24 czerwca 2018 r.

Miejsce: Gniewkowo, Rynek

Więcej informacji na stronie: www.czarnoziemnasoli.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza na BEZPŁATNE PORADY PRAWNE w biurze Stowarzyszenia LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu (25 czerwca 2018 r. – godz. 16:00 – 18:00)

Indywidualnych konsultacji udziela adw. Mateusz Bernat

ZAPISY: tel.: (52) 353 24 40

Liczba osób przyjętych przez adwokata jest ograniczona, o zapisaniu na porady decyduje kolejność zgłoszeń. 

www.lgd.inowroclaw.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zaprasza 23-24 czerwca na wizytę studyjną na Pałuki. Celem wyjazdu jest poznanie dobrych praktyk aby pobudzić lokalnych liderów do zwiększenia swojej aktywności. Udział w Wizycie Studyjnej jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem LGD „Dolina Drwęcy”: Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub – Dobrzyń,tel/fax (0 56) 682 03 53, e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl

www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Wyjeździe Studyjnym do Górzna, w którym uczestnicy poznają dobrze funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym tematem wizyty będzie funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Teodoryk w Fiałkach.

Wizyta studyjna zaplanowana jest w dniach 25-26 czerwca 2018r. i adresowana jest do:

– lokalnych liderów,

– podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem,

– przedstawicieli NGO.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, materiały informacyjne i realizację programu wizyty.

Zgłoszenia do dnia 15.06.2018r. pod nr tel. 54-282-40-97 lub na adres e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

www.ziemiakujawska.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny zaprasza na warsztaty dla potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowe rozliczanie otrzymanego wsparcia dotyczącego Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 :

Zakres tematyczny :

 1. ,,Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”
 1. „Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym produktów i usług lokalnych”
 1. wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podnoszenie wiedzy społeczności Lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Szkolenie odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie LGD Trzy Doliny

www.trzydoliny.eu

 

 

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania zaprasza na doradztwo w Biurze LGD:

Obowiązują wcześniejsze zapisy na doradztwo celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania Biura LGD i efektywnego zarządzania czasem Wnioskodawców i Pracowników Biura LGD, z zastrzeżeniem, że: maksymalny czas trwania doradztwa to 60 minut.

Zapisy na doradztwo:

Klaudia Jażdżyk, Pracownik Biura LGD, Specjalista ds. administracyjnych, Specjalista ds. projektów, tel. 789 442 841, e-mail: k.jazdzyk@lgd.bydgoszcz.pl

Malwina Witucka-Krygier, Animator – Specjalista ds. projektów, tel. 789 442 842,

e-mail: m.witucka@lgd.bydgoszcz.pl

Wydarzenia dotyczą działań w ramach projektu pn. „Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji” Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Więcej informacji na: www.lgd.bydgoszcz.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa – serdecznie zaprasza na VI Pałucki Festyn Ludowy oraz Gminny Dzień Dziecka:

www.lgd-paluki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa ogłasza otwarty konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu żnińskiego, w szczególności Gminy Żnin, promujący walory krajobrazowe i turystyczne regionu Pałuk: „NA PAŁUKACH ŁAPIĘ CHWILE I ZATRZYMUJE CZAS W OBIEKTYWIE”

Celem konkursu jest:
– upowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych Regionu Pałuk wśród dzieci i młodzieży,
– promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR),
– pobudzenia zainteresowania obszarem objętym LSR,
– promowanie wypoczynku na łonie natury,
– aktywizacja lokalnej społeczności.

Termin składania prac:
28.05.2018r. do 31.08.2018r. do godz. 16:00

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, tel. 609-996-155 lub e-mail: m.lewandowski@lgd-paluki.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Organizacja konkursu współfinansowana jest ze środków Gminy Żnin pozyskanych przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w ramach otwartego konkursu ofert.

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zachęca do podążania za karawaną historyczną, w której wezmą udział odtwórcy historyczni, rycerstwo, żołnierze, rękodzielnicy, rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy prezentujący wybrane wątki historii odwiedzanych miejscowości w ramach realizowanego projektu „Patrol Historyczny – pogranicze chrześcijaństwa – organizacja żywych spotkań z historią”.

Podążamy za Patrolem Historycznym:

23.06.2018 r. godz.16.00-19.00 Radomin (gm. Radomin)

24.06.2018 r. godz.13.00-16.00 Ciechocin (gm. Ciechocin)

30.06.2018 r. godz.12.00-15.00 Pusta Dąbrówka (gm. Golub-Dobrzyń)

28.07.2018 r. godz.12.00-15.00 Miasto Golub – Dobrzyń

19.08.2018 r. godz.11.00-14.00 Pluskowęsy (gm. Kowalewo Pomorskie).

Więcej informacji na: www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zapraszają 23.06.2018 r. do Gminy Fabianki na imprezę integracyjno- promującą LSR na lata 2014-2020. W czasie imprezy pracownicy LGD będą udzielać informacji na temat wdrażanych programów, ogłaszanych konkursach, warunkach udzielania pomocy, szkoleniach, doradztwie i działalności LGD. W programie również animacje dla dzieci i dorosłych.

www.kujawjaki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza do Mobilnego Punktu informacyjno – konsultacyjnego LGD w terminach:

12.06.2018r. Gmina Rogowo

30.06.2018r. Gmina Wąpielsk

14.07.2018r. Gmina Brzuze

22.07.2018r. Gmina Skrwilno

www.elgd.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza do udziału w  projekcie współpracy „Patrol Historyczny-Pogranicze Chrześcijaństwa” cykl imprez promocyjnych.
W programie: pokazy konne, lepienie z gliny, konkursy łucznicze, warsztaty kowalstwa i czerpanie papieru, pokazy rycerskie i wiele innych atrakcji.

Terminarz imprez:

15.07.2018r. Tłuchowo godz.11.00-14.00

29.07.2018r. Radomice godz. 12.00-15.00

19.08.2018r. Wielgie godz. 16.00-19.00

26.08.2018r. Dobrzyń nad Wisłą godz. 11.00-14.00

02.09.2018r. Chrostkowo godz. 17.00-20.00

www.lgddobrzyn.pl

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Tegoroczni absolwenci szkół średnich, mogą ubiegać się o stypendium na I rok studiów za pośrednictwem LGD. Roczne stypendium wynosi 5000,00 zł i przekazywane jest w 10 ratach na konto stypendysty.

Szczegółowe informacje na stronie: www.lgdwabrzezno.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do mobilnego punktu informacyjno-promocyjnego obecnego na wydarzeniach kulturalnych organizowanych w miejscowościach objętych obszarem LSR. W mobilnym punkcie można będzie uzyskać informacje na temat działalności LGD, strategii, zasadach przyznawania dofinansowania. Stoisko informacyjno- promocyjne będzie można odwiedzić na wydarzeniach w dniach:

 • 23 czerwca 2018 r. w Fabiankach,
 • 12 sierpnia 2018 r. w Baruchowie.

www.kujawjaki.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału
w konkursie fotograficznym  „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”, który rozpoczyna się
1 marca br. i potrwa do 30 września 2018 r.

 Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych obszaru LSR, rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią regionu, popularyzowanie wiedzy na temat LSR i programów unijnych.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie: www.lgdpojezierzebrodnickie.pl