Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zobacz dokument)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (zobacz dokument)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)
 • Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 – 2020 (zobacz dokument)
 • Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_zmiana 31 08 2017 (zobacz dokument)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (zobacz dokument)
 • Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w Polsce (zobacz dokument)
 • Obszar objęty LSR w ramach RLKS – podstawowe zasady (materiał pomocniczy dla LGD i SW w okresie poprzedzającym wejście w życie przepisów ustawy o RLKS) (zobacz dokument)
 • Uzupełnienie informacji zawartych w poradniku – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (zobacz dokument)
 • Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020  (zobacz dokument)
 • Struktura LSR (zobacz dokument)
 • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (zobacz dokument)
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r.o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (zobacz dokument)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)