Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

KSOW

Od marca 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, funkcjonuje Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – to proponowana wszystkim instytucjom i organizacjom działającym na obszarach wiejskich, platforma  współpracy i wymiany doświadczeń. 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, działająca zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapewnia kontynuację działań sieci, utworzonej w ramach PROW na lata 2007-2013 i realizację jej nowych celów.

Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zgodne z PROW 2014-2020)

  1. zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
  2. podniesienie jakości realizacji Programu;
  3. informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym;
  4. promowanie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i w leśnictwie;
  5. aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Więcej informacji na stronie KSOW.

Pomoc techniczna PROW 2014-2020

Kontakt

Sekretariat Regionalnej Sieci Obszarów Wiejskich

ul. Targowa 13/15

87-100 Toruń

tel.: 56 62 15 897, 56 62 15 912

Pani Jolanta Cieszyńska

j.cieszynska@kujawsko-pomorskie.pl

Pani Karolina Grudzińska

k.gudzinska@kujawsko-pomorskie.pl