Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Obiekty kulturalne/ Przestrzeń publiczna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego’ w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zobacz dokument)

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją

Wniosek o płatność AKTUALNY
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność AKTUALNA

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Umowa  o przyznanie pomocy wraz z załącznikami