Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Obiekty kulturalne/ Przestrzeń publiczna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego’ w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zobacz dokument)

Nowe wzory formularzy (aktualizacja 01.03.2022r.)

Wniosek o płatność (xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność_v6z aktualizacja maj 2022 r

 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją

Wniosek o płatność AKTUALNY
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność AKTUALNA

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Nowy formularz umowy wraz z załącznikami – 5z

Formularz umowy o przyznanie pomocy – 5z

Załącznik nr 1 do umowy – zestawienie rzeczowo-finansowe

Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz działek

Załącznik nr 3 do umowy – Kary admin.przed

Załącznik nr 3a do umowy – Kary admin.po

Załącznik nr 4 do umowy – informacja po realizacji

Załącznik nr 5 do umowy – Plan działal. obiektu kult.

Załącznik nr 6 do umowy – RODO

 

 

Umowa  o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta

Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta

Załącznik nr 3a do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta

Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta

Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta