Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

04.07.2017 przez Joanna Łowicka

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazły się 94 projekty na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 73 385 257 zł. Dostępny limit środków tj. 63 556 877 zł nie pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.

W dniu 6 lipca zostaną podpisane umowy z 74 Wnioskodawcami. Kolejność przyznawania środków wynika z listy operacji odzwierciedlającej ilość otrzymanych punktów na etapie oceny wniosków o przyznanie pomocy.

Kolejne umowy dla wniosków oczekujących na liście operacji będą sukcesywnie podpisywane w wyniku powstawania oszczędności poprzetargowych do dnia 16 lutego 2018 r. W przypadku braku zwolnienia się środków po ww. terminie Wnioskodawca otrzyma informację o odmowie przyznania pomocy, z uwagi na brak dostępnych środków dla operacji typu ,,gospodarka wodno-ściekowa”.