Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę w zamówieniach publicznych

05.10.2022 przez Joanna Łowicka

Przypominamy, że katalog podstaw wykluczenia wykonawców, o których mowa w art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych został rozszerzony o podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U poz. 835 i 1713).

Należy mieć na uwadze, że ustawę, o której mowa powyżej stosuje się również w odniesieniu do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.