Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na drogi rozstrzygnięty

27.03.2019 przez Kacper Szary

W dniu 27 marca 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 71 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy
46 457 206 zł. Dostępny limit środków tj. 37 141 850,53 zł nie pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy
w ramach przedmiotowego naboru.

W dniu 28 marca zostaną podpisane umowy z 57 Wnioskodawcami. Kolejność przyznawania środków wynika z listy operacji odzwierciedlającej ilość otrzymanych punktów na etapie oceny wniosków o przyznanie pomocy.

Kolejne umowy dla wniosków oczekujących na liście operacji będą sukcesywnie podpisywane w wyniku powstawania oszczędności poprzetargowych do dnia 14 lutego 2020 r. W przypadku braku zwolnienia się środków po ww. terminie Wnioskodawca otrzyma informację o odmowie przyznania pomocy, z uwagi na brak dostępnych środków dla operacji typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Uchwała Zarządu Województwa z dnia 27.03.2019 r.

Uzasadnienie uchwały

Załącznik do uchwały – lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy