Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na Targowiska rozstrzygnięty

13.06.2018 przez Kacper Szary

W dniu 13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na liście znalazły się 3 projekty na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomoc 1 620 455 zł. Dostępny limit środków pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkie pozytywnie ocenione wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 23/1123/18

Uzasadnienie uchwały Nr 23/1123/18

Załącznik do uchwały Nr 23/1123/18 – lista operacji informująca o kolejności przyznawania pomocy