Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Umowy RPO i PROW: usługi opiekuńcze, ścieżki rowerowe i świetlice

12.09.2018 przez Joanna Łowicka

Wsparcie opiekuńcze dla seniorów, termomodernizacja, budowa ścieżek rowerowych oraz budowa i modernizacja ośrodków kultury. Dziś (12 września) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 71 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wśród wręczonych dziś umów są chociażby projekty dotyczące budowy, rozbudowy i wyposażenia świetlic i domów kultury na terenach wiejskich. To obiekty, z których będą korzystać także seniorzy, stąd wśród dofinansowanych przez nas przedsięwzięć znalazły się również projekty dotyczące tworzenia klubów seniora i finansowania usług opiekuńczych. Dostrzegamy ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Dlatego wspieramy tworzenie instytucjonalnych rozwiązań, takich jak domy dziennego pobytu czy kluby seniora oraz kierujemy środki na świadczenie usług domowych, czyli pomocy rodzinom osób, które wymagają całodobowej opieki – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Samorząd województwa zakontraktował dotąd ponad połowę środków z puli, którą dysponujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od początku jego realizacji podpisano już ponad 1320 umów o dofinansowanie projektów (702 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 619 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego trafiło też na realizację ponad 600 przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termomodernizacja

Jedenaście przekazywanych dziś umów dotyczy termomodernizacji budynków: szkół, przedszkoli, remiz strażackich, szpitali i innych gmachów użyteczności publicznej. Blisko 4,5 miliona złotych wsparcia trafi na projekt realizowany przez miasto Grudziądz, w którym zaplanowano kompleksową modernizację energetyczną dwóch szkół licealnych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Duże, warte prawie 7 milionów złotych przedsięwzięcie przygotowała też gmina Świecie nad Osą, w której termomodernizację przejdą budynki Urzędu Gminy, Zespołu Szkół i Placówek nr 1, OSP i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Inwestycje komunalne i ścieżki rowerowe

Projekty dotyczące modernizacji gminnej infrastruktury wodno-ściekowej zrealizują gminy Kowalewo Pomorskie, Łabiszyn oraz Lubicz. Ten ostatni samorząd przygotował wartą 12 miliony złotych inwestycję, która pozwoli uporządkować gospodarkę wodno-ściekową na terenie lubickiej aglomeracji. Dofinansowanie trafi też na budowę ścieżek rowerowych w Grudziądzu oraz wzdłuż dróg gminnych i wojewódzkich w gminach Brodnica, Kęsowo i Waganiec.

Biznes i zdrowie

Wsparcie w wysokości 1,2 miliona złotych trafi też na modernizację i doposażenie Nowego Szpitala w Świeciu. Chodzi o prace modernizacyjne na oddziale położniczo-ginekologicznym, bloku porodowym, pododdziale nefrologicznym a także zakup sprzętu dla oddziałów chorób płuc, chirurgicznego i chorób wewnętrznych. Kolejne 1,3 miliona złotych dotacji otrzyma firma APM System ze Świecia na rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Usługi opiekuńcze i edukacja

Kolejnych siedem projektów dotyczy oferty usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych. Gminy Zławieś Wielka, Solec Kujawski i Dąbrowa Chełmińska zorganizują opiekę nad osobami niesamodzielnymi w ich miejscu zamieszkania, a gminy Nowa Wieś Wielka, Szubin, Osielsko i Sicienko przygotowały szeroką ofertę aktywizacji seniorów i opieki nad osobami niesamodzielnymi w klubach seniora. Warty 400 tysięcy złotych projekt edukacyjny skierowany do uczniów o specjalnych potrzebach zrealizuje gmina Sicienko.

PROW: inwestycje w obiekty kultury

Najwięcej, bo 41 umów dotyczy inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenach wiejskich. Chodzi o budowę, przebudowę lub wyposażenie świetlic i domów kultury. Suma wsparcia na realizację tych przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 9,7 miliona złotych.

Łączna wartość wsparcia z RPO i PROW w ramach przekazanych dziś umów o dofinansowanie projektów to blisko 44 miliony złotych. W uroczystości ich wręczenia beneficjentom wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

fot. Łukasz Piecyk