Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Aktualizacja listy operacji – gospodarka wodno-ściekowa

16.03.2023 przez Joanna Łowicka

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 15 stycznia  2023 r., zaktualizował listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znajduje się 66 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy w wysokości 190 949 882 zł. W dniu 14 grudnia 2022 r. zostało podpisanych 31 umów o przyznanie pomocy.

W związku z pojawieniem się środków pochodzących z wygenerowanych podczas wcześniejszej weryfikacji oszczędności, samorząd województwa przeprowadził ocenę kolejnych wniosków mieszczących się w limicie. W wyniku powyższego, pozytywnie oceniono 4 wnioski o przyznanie pomocy. Dofinansowaniem zostają objęte wnioski od pozycji 32 do pozycji 35.

Umowy zostaną podpisane w dniu 24 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Uchwała nr 11/435/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego