Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na przestrzeń publiczną rozstrzygnięty

08.07.2021 przez Kacper Szary

W dniu 7 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazły się 63 projekty na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy w wysokości
18 745 511 zł. Dostępny limit środków pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.

W dniu 15 lipca zostaną podpisane umowy z 63 Wnioskodawcami. Kolejność przyznawania środków wynika z listy operacji odzwierciedlającej ilość otrzymanych punktów na etapie oceny wniosków o przyznanie pomocy.

Uchwała Zarządu Województwa

Uzasadnienie uchwały

Załącznik do uchwały