Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szkolenia dla beneficjentów Programu Rozowoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – UWAGA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA!!!

20.10.2016 przez Joanna Łowicka

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w szkoleniach, które odbędą się w dniu 27 października 2016 r. w hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, 87 – 100 Toruń (sala konferencyjna Pomorska). Początek spotkań szkoleniowych zaplanowano na godz. 10:00.

Przedmiot szkolenia

1) Obsługę wniosku o płatność w zakresie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2) Warunki przyznania pomocy dla operacji typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

Harmonogram spotkania

10:00 – 11:30

Obsługa wniosku o płatność w zakresie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Omówienie:

– umowy o przyznaniu pomocy w kontekście warunków wypłaty pomocy;

– zasad wypełniania wniosku o płatność;

– wymaganych załączników do wniosku o płatność;

11:30 – 12:30

Dyskusja / konsultacje indywidualne w zakresie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”;

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa;

13:00 – 14:30

Przedstawienie ogólnych warunków przyznawania pomocy w zakresie operacji typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa”. Omówienie:

– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

– zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz wymaganych załączników;

14:30 – 15:30

Dyskusja / konsultacje indywidualne w zakresie operacji typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa”;

Na szkolenia zapraszamy po jednej osobie reprezentującej wnioskodawcę / beneficjenta.

W przypadku operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, uprzejmie prosimy o przekazanie ww. informacji spółkom, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego, chcącym realizować operację na terenie Państwa gminy.

Zgłoszenia na szkolenia

Potwierdzenia udziału należy dokonać do 25 października 2016r. telefonicznie, dzwoniąc pod numer 660 691 425 lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: d.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl, przy czym dokonując przedmiotowego potwierdzenia, prosimy o doprecyzowanie, czy Państwa udział dotyczy obu szkoleń, czy może jednego z nich.