Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Tysięczna umowa dotacyjna na uruchomienie firmy fotograficznej

06.10.2020 przez Joanna Łowicka

Dagmara Królak z Brudzynia (gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński) chce zostać zawodowym fotografem. Dotacja w wysokości stu tysięcy złotych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwi jej zakup sprzętu fotograficznego i założenie firmy. Jest to wyjątkowa, bo już tysięczna umowa o dofinansowanie w ramach mechanizmu LEADER. Wsparcie na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej trafiło dziś (6 października) do łącznie dziewięciorga przedsiębiorców z obszarów wiejskich. Podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim wręczyliśmy także umowy na dofinansowanie budowy placów zabaw, kanalizacji sanitarnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dzięki środkom PROW aktywizujemy społeczności wiejskie, które za pośrednictwem lokalnych grup działania realizują projekty uwzględniające realne potrzeby mieszkańców niewielkich miejscowości. Są to projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne i infrastrukturalne. Szczególnie cieszą te, które aktywizują osoby bezrobotne oraz takie, które pozwalają wzmocnić potencjał naszej wsi. A to, że tak chętnie mieszkańcy regionu sięgają po dostępne środki dowodzi, że partnerstwa LGD dobrze spełniają swoją rolę – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Umowy wręczali także wicemarszałek Zbigniew Sosnowski i członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

Pieniądze na uruchomienie lub rozwój własnego biznesu (łącznie blisko 900 tysięcy złotych) otrzymało dziś dziewięcioro mieszkańców regionu z powiatów: chełmińskiego, żnińskiego, toruńskiego i brodnickiego. Wsparcie umożliwi im zakup sprzętu niezbędnego w prowadzeniu m.in. lokalu gastronomicznego, warsztatu samochodowego, firmy fotograficznej, pralni i gabinetu kosmetycznego. Środki w ramach mechanizmu LEADER (210 tysięcy złotych) trafiły także do samorządu gminy Dobrcz (powiat bydgoski), który przeznaczy je na utworzenie nowych i doposażenie istniejących placów zabaw w miejscowościach Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Koziele, Strzelce Górne i Stronno. Blisko 75 tysięcy złotych otrzymała Fundacja Zrównoważonego Rozwoju „Cisowy Fyrtel” z Cekcyna, która zorganizuje cztery wizyty studyjne promujące Bory Tucholskie jako miejsce atrakcyjne turystycznie dla dzieci i seniorów.

Podczas dzisiejszej uroczystości odbyło się także wręczenie sześciu umów o dofinansowanie zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenach wiejskich. Środki PROW o wartości blisko 6 milionów złotych pozwolą na budowę stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych, kanalizacji sanitarnych i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach: Lubicz Dolny i Łysomice (oba w powiecie toruńskim), Jeżewo i Drzycim (oba w powiecie świeckim), Gostycyn (powiat tucholski) oraz w Łasinie (powiat grudziądzki).

Lokalne grupy działania (LGD) to partnerstwa tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). W całym regionie jest ich 28. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym polskim regionem, w którym LGD działają nie tylko na terenach wiejskich, ale też obejmują miasta. Dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Do tej pory zakontraktowano już 86 procent środków PROW przeznaczonych dla naszego regionu.

Najbardziej w tej chwili zaawansowaną częścią instrumentu RLKS jest mechanizm LEADER, w ramach którego lokalne społeczności korzystają ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (pula wsparcia dla naszego województwa to 183 miliony złotych). Pozwoliły one na zawarcie tysiąca umów o wartości 138,6 miliona złotych. Wsparcie umożliwiło powstanie 460 nowych i rozwój 140 istniejących firm, a także utworzenie 880 miejsc pracy. Środki w ramach działania LEADER pozwoliły też na przeprowadzenie renowacji w 12 zabytkach w regionie, utworzenie 282 nowych i zmodernizowanie 100 istniejących obiektów służących lokalnej turystyce lub rekreacji, wyposażenie 86 miejsc kultury oraz wybudowanie i modernizację łącznie 19 kilometrów dróg gminnych.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego