Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Targowiska – spotkanie dla zainteresowanych wnioskodawców.

28.12.2016 przez Joanna Łowicka

W związku z planowanym w I kwartale 2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszamy wyłącznie zainteresowanych wnioskodawców chcących aplikować w ramach w/w zakresu w celu omówienia podstawowych zasad dotyczących planowanego naboru wniosków. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu, sala nr 100 w dniu 10 stycznia 2017 roku o godz. 10.00.

Potwierdzenie udziału dla osób, które dotychczas nie zadeklarowały zainteresowania opisanym naborem należy dokonać do dnia 5 stycznia 2017 r. pod nr tel. 690 550 928 lub na adres e-mail (p.rutkowski@kujawsko-pomorskie.pl).