Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szkolenie z zakresu Poddziałania 19.2 oraz 19.3 dla Lokalnych Grup Działania

11.05.2017 przez Leszek Kujtkowski

W trakcie szkolenia zostały omówione wybrane zagadnienia Umowy o Przyznaniu Pomocy oraz formularz Wniosku o Płatność wraz z załącznikami  w zakresie poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Kolejnym tematem było omówienie Wniosku o przyznanie pomocy, wybranych zagadnień Umowy o Przyznaniu Pomocy, formularza Wniosku o Płatność wraz z załącznikami   dot. Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

W dalszej części szkolenia przedstawiono konkurencyjny wybór wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji dla Beneficjentów ww. zakresie.

W trakcie prezentacji, uczestnicy szkolenia zadawali pytania, na które odpowiedzieli prowadzący przedmiotowe szkolenie.