Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Uwaga Beneficjenci działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

29.10.2018 przez Joanna Kaczor

Uprzejmie informuję, że ARiMR uzyskała akceptację MRiRW na zmianę dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania Indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, także w odniesieniu do operacji, dla których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.

Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.

Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność dostępna w zakładce Dokumenty / Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich