Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 – nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

13.10.2017 przez Joanna Kaczor

Od dnia 16.10.2017 r. obowiązują nowe formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji:

I. z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

III. na projekt grantowy.

W związku z powyższym, zostały zaktualizowane instrukcje wypełniania ww. wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność.

Nowe formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania dostępne w zakładce LGD/RLKS / Wnioski/ instrukcje / 19.2