Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ważne europejskie spotkanie w Toruniu

10.05.2017 przez Joanna Łowicka

Spotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z reprezentacją ALDA, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Do Torunia przyjeżdżają dziś reprezentanci ponad 170 organizacji i instytucji z 37 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa, by uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Demokracji Lokalnej (ALDA) oraz przygotowanych przez tę międzynarodową organizację targach dobrych praktyk w dziedzinie budowania społeczeństwa obywatelskiego i dialogu społecznego oraz zrównoważonego rozwoju.

ALDA została powołana w 1999 roku z inicjatywy Rady Europy dla promocji dobrych rządów, samorządności i uczestnictwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Należą do niej działające na polu rozwoju demokracji lokalnej organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne, aktualnie 250 podmiotów z 40 krajów. Jej inicjatywy i działania dotyczą integracji europejskiej, decentralizacji, inicjatyw obywatelskich i wolontariatu, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju; uznawana jest za jednego z czołowych europejskich interesariuszy w tej sferze. Finansowana jest ze składek członkowskich oraz europejskich grantów na realizację konkretnych projektów, a także prywatnych donacji.

– Województwo kujawsko-pomorskie należy do ALDA od ubiegłego roku. Jesteśmy jednym z członków o najkrótszym stażu, dlatego powierzenie nam organizacji tak ważnego wydarzenia uznać należy za wyróżnienie, a także dowód uznania dla działań samorządowych władz regionu na rzecz dialogu społecznego i rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki uczestnictwu w stowarzyszeniu jesteśmy w głównym nurcie dyskusji o przyszłości Europy, w tym o finansach. Nie możemy być tylko biernymi konsumentami unijnych funduszy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który dziś spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z reprezentacją ALDA.

Toruńskie spotkanie ALDA rozpoczyna się dziś (10 maja) sesją plenarną w Dworze Artusa. Także dziś pierwszy dzień dwudniowych warsztatów, podczas których zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki, wyniki badań i kreatywne know-how, oraz odbywających się równolegle targów dobrych praktyk, adresowanych przede wszystkim do instytucji trzeciego sektora, środowisk akademickich, samorządów lokalnych i innych interesariuszy działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, ograniczenia strefy ubóstwa, wyeliminowania dyskryminacji oraz działań prowadzących do niekontrolowanych zmian klimatu.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego