Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nowy formularz wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej

01.07.2021 przez Kacper Szary

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła zaktualiowany formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (wersja 4 zatwierdzona)