Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na drogi rozstrzygnięty

14.07.2023 przez Joanna Łowicka

W dniu 12 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście operacji znajdują się 73 projekty na łączną wnioskowaną kwotę 94 431 208 zł. Dostępny limit środków pozwala na zawarcie umów z wnioskodawcami, którzy znaleźli się na liście operacji od pozycji 1 do pozycji 52 na kwotę 62 482 623 zł.

W lipcu zostaną podpisane umowy z 52 wnioskodawcami. Kolejność przyznawania środków wynika z listy operacji odzwierciedlającej ilość otrzymanych punktów na etapie oceny wniosków o przyznanie pomocy.

Kolejne umowy dla wniosków oczekujących na liście operacji będą sukcesywnie weryfikowane w wyniku powstawania oszczędności poprzetargowych.

Jednocześnie w przypadku powzięcia informacji przez Zarząd Województwa o definitywnym braku możliwości przyznania pomocy na kolejne operacje znajdujące się na tzw. ,,liście projektów oczekujących” lub po dniu 31.12.2024 r., w stosunku do wniosków pozostających na tej liście nastąpi odmowa przyznania pomocy z uwagi na brak środków.

UCHWAŁA NR 27/1479/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020