Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na świetlice rozstrzygnięty

06.09.2018 przez Joanna Łowicka

W dniu 5 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 47 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 11 126 420 zł. Dostępny limit środków tj. 9 747 756,13 zł nie pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.

W dniu 12 września zostaną podpisane umowy z 41 Wnioskodawcami. Kolejność przyznawania środków wynika z listy operacji odzwierciedlającej ilość otrzymanych punktów na etapie oceny wniosków o przyznanie pomocy.

Kolejne umowy dla wniosków oczekujących na liście operacji będą sukcesywnie podpisywane w wyniku powstawania oszczędności poprzetargowych do dnia 30 września 2019 r. W przypadku braku zwolnienia się środków po ww. terminie Wnioskodawca otrzyma informację o odmowie przyznania pomocy, z uwagi na brak dostępnych środków dla operacji typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.