Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne – lista operacji

16.05.2018 przez Joanna Łowicka

W dniu 16 maja 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 50 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 12 842 344 zł. Limit środków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” dla województwa kujawsko-pomorskiego, wynosi 2 273 158,00 euro, co w przeliczeniu wg kursu wymiany złotego do euro (4,2161 zł) wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, daje kwotę 9 583 861,44 zł. Kontroli administracyjnej podlega 150% limitu środków w wysokości 14 375 792,16 zł. W związku z powyższym, wszystkie wnioski z listy operacji stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, podlegają kontroli administracyjnej.

UWAGA:

Po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków, Samorząd Województwa zaktualizuje i poda do publicznej wiadomości listę, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 19/866/18 z dnia 16 maja 2018 r.

Uzasadnienie uchwały

Załącznik do uchwały