Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania – Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

23.09.2016 przez Leszek Kujtkowski

W dniu 16 września br. w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się szkolenie dotyczące rozliczenia operacji w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, objętego PROW na lata 2014-2020.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, dla których funduszem wiodącym jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na spotkaniu omówiono, istotne w aspekcie rozliczenia operacji, przepisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1822) oraz Umowy o przyznaniu pomocy, a także ważne kwestie Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020, związane z obowiązkiem Beneficjentów w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW. Zakres szkolenia obejmował też obsługę informacji monitorującej realizację operacji oraz obsługę wniosku o płatność.

Załączniki