Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Aktualizacja listy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

30.09.2020 przez Kacper Szary

W dniu 29 września 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z pojawieniem się nowych środków, Urząd Marszałkowski przeprowadził weryfikację pozostałych 8 wniosków umieszczonych na liście operacji. Pozytywnie oceniono 6 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy w wysokości 5 972 443 zł, 2 projekty zostały wycofane przez wnioskodawców. Dostępny limit środków pozwala na objęcie dofinansowaniem pozostałych pozytywnie ocenionych wniosków tj. od pozycji 57 do pozycji 62.

Uchwała Zarządu Województwa

Uzasadnienie

Załącznik do uchwały