Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szansa na dofinansowanie przestrzeni publicznej

27.10.2020 przez Kacper Szary

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 23.11.2020 r. do dnia 15.01.2021 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30 (w ostatnim dniu naboru do godz. 12:00) lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną, preferuje się składanie wniosków poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną. Należy przy tym pamiętać, że za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów: 660 691 101; 784 936 064; 660 691 425; 660 702 237; 690 550 928.

Załączniki

Uchwała Zarządu Województwa

Załącznik do uchwały

Uzasadnienie uchwały

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek o płatność

Wzór umowy o przyznanie pomocy

Rozporządzenie MRiRW