Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na Zarządzanie zasobami wodnymi dla Gmin – rozstrzygnięty

16.04.2024 przez Joanna Łowicka

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście operacji znajduje się 9 projektów na łączną wnioskowaną kwotę 3 588 212,21 zł. Dostępny limit środków pozwala na zawarcie umów z wszystkimi wnioskodawcami, którzy znaleźli się na liście operacji.

W kwietniu zostaną podpisane umowy z 9 wnioskodawcami. Kolejność przyznawania środków wynika z listy operacji odzwierciedlającej ilość otrzymanych punktów na etapie oceny wniosków o przyznanie pomocy.

Uchwała nr 16/773/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020