Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zarządzanie zasobami wodnymi – nabór wniosków

14.09.2023 przez Joanna Łowicka

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 23 października 2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r. (do godz. 12:00).

W ramach ww. naboru o pomoc może ubiegać się wyłącznie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Formularz wniosku dostępny jest poniżej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30 (w ostatnim dniu naboru do godz. 12:00).

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów: 784 936 064; 660 691 425; 660 702 237; 690 550 928.

Uchwała nr 37/2023/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2023 r.w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)

Kryteria

Opinia organu opiniodawczo-doradczego

Aktualne wzory formularzy

Wniosek o przyznanie pomocy 2z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 2z

Umowa o przyznaniu pomocy 2z

Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe 2z

Załącznik nr 2 – Wykaz działek 2z

Załącznik nr 3 Kary administracyjne przed 22.06.2016 2z

Załącznik nr 3a Kary administracyjne po 22.06.2016 2z

Załącznik nr 4 RODO 2z

Wniosek o Płatność 2z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 2z