Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Lokalne Grupy Działania zapraszają

24.04.2017 przez Joanna Łowicka

Zapraszamy do skorzystania z propozycji Lokalnych Grup Działania – 28 lokalnych partnerstw, aktywizujących społeczność regionu. Wśród ofert kujawsko-pomorskich LGD są między innymi szkolenia potencjalnych beneficjentów unijnego wsparcia, porady dla osób chcących założyć własny biznes czy warsztaty rękodzielnicze. Część LGD ogłosiło już nabory wniosków o wsparcie. Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach.

Lokalne grupy działania (LGD) tworzą mieszkańcy, organizacje pozarządowe i samorządy, które wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). – Jesteśmy jedynym regionem w kraju, które w tak dużej skali zastosowało RLKS – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Do dyspozycji LGD trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki. W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Ryby.

W najbliższym czasie Lokalne Grupy Działania w regionie organizują:

24 kwietnia (poniedziałek):

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” wraz z Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną zapraszają do udziału w warsztatach dla branży turystycznej, których celem jest zdefiniowanie najważniejszej i najbardziej wyróżniającej cechy naszego regionu w odniesieniu do Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Warsztaty ,,Lokalne marki turystyczne w Konstelacjach Dobrych Miejsc” rozpoczną się o godz. 11 w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej, więcej tutaj.

25 kwietnia (wtorek) – 28 kwietnia (piątek):

w tych dniach Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy” organizuje cykl indywidualnych spotkań informacyjnych dotyczących głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD ,,Dolina Drwęcy”, w ich trakcie będzie mowa o zasadach wsparcia, kryteriach wyboru projektów i planowanych terminach naboru. Spotkania zaplanowano w:

 • Golubiu-Dobrzyniu – 25.04, godz. 10-12, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szosa Rypińska 26, sala nr 4,
 • gminie Zbójno – 26.04, godz. 13.30-14.30, Urząd Gminy w Zbójnie, sala nr 28,
 • gminie Kowalewo Pomorskie – 25.04, godz. 15-17, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
  w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 13, sala nr 5,
 • Golubiu-Dobrzyniu (dla beneficjentów z terenu miasta Golubia-Dobrzynia) – 26.04, Urząd Miasta, Plac Tysiąclecia 25, sala nr 1,
 • gminie Radomin – 27.04, godz. 12-30-14.30, Gminny Ośrodek Kultury w Radominie,
 • gminie Ciechocin – 28.04, godz. 12.30-14.30, Urząd Gminy w Ciechocinie.

Więcej informacji tutaj.

27 kwietnia (czwartek):

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza do Chlebowa w gminie Lipno na Festiwal Smaków. Wydarzenie będzie nie tylko okazją do promocji tradycyjnych potraw, produktów i działalności Kół Gospodyń Wiejskich i bieżącej działalności stowarzyszenia. Więcej tutaj.

Tego samego dnia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku organizuje warsztat tematyczny dotyczący projektów rozwiązywania problemów grup wykluczonych społecznie oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Początek zajęć o godzinie 12 w siedzibie LGD w Brąchnówku.

28 kwietnia (piątek):

Lokalna Grupa działania Chełmno zaprasza do Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu przy ul. Dominikańskiej 40 na spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju. W programie przykłady dobrych praktyk, które mogą uzyskać dofinansowanie na zajęcia animacyjne. Odbędą się tez zajęcia aktywizujące, podczas których będzie można dowiedzieć się, jak zadbać o profesjonalny wygląd na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę. Więcej informacji tutaj.

17 maja (środa), 23 maja (wtorek)

Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 na szkolenia, które odbędą się:

 • 17 maja w Więcborku – 10-15, Stanica Wędkarska, ul. Potulickich 2,
 • 23 maja w Nakle nad Notecią – 10-15, siedziba LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6.

W programie zagadnienia dotyczące zasady przyznawania pomocy, udzielania i wypłaty zaliczek, procedura naboru i oceny projektów, omówienie harmonogramu konkursów, zasady tworzenia wniosku wraz z załącznikami i biznesplanu. Więcej informacji tutaj.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym ,,LGD z zabytkiem w tle”. W konkursie kogą uczestniczyć mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, tj. z Miasta Wąbrzeźna oraz gmin: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk. Konkurs ma zwrócić uwagę na piękno i unikatowość lokalnych zabytków. Prace konkursowe dokumentujące zabytki obszaru objętego działaniem LGD można składać od 8 maja do 30 czerwca w Biurze LGD, ul. Mickiewicza 12/1 w Wąbrzeźnie, w kopercie opatrzonej dopiskiem „LGD z zabytkiem w tle”. Najlepsze fotografie zgłoszone na konkurs zostaną wykorzystane w publikacjach LGD a ich autorzy nagrodzeni. Więcej informacji tutaj.

Poza tym Lokalne Grupy Działania ogłosiły nowe nabory wniosków. Szczegóły na stronach LGD:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – nabór wniosków na zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – nabór wniosków w dwóch konkursach: na budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych oraz na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • Wnioski w konkursie na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalne przyjmują również Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ,
 • Lokalna Grupa Działania Vistula-Terra Culmensis przyjmuje wnioski w konkursie o wsparcie na zakładanie nowych firm.

Zobacz również:

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego