Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


„Wieś na weekend 2018”- czekamy na wnioski

12.03.2018 przez Joanna Łowicka

Sekretariat Regionalny KSOW ogłasza konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach priorytetów PROW 2014-2020. Konkurs dotyczy działania w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2018-2019 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020”.

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, w miejscowościach wiejskich regionu, leżących na terenie gmin, w których zrealizowano promowane przedsięwzięcie lub projekt sfinansowane z PROW 2014-2020. Imprezy mają się odbyć pomiędzy 2 czerwca 2018 r. a 14 października 2018r. Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca musi być partnerem KSOW, zarejestrowanym w bazie partnerów, dostępnej na stronie www.ksow.pl Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako partner w innych projektach. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 100 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 4 tys. zł. Termin składania wniosków od 1 marca do 22 marca 2018 r.

Adres Biura Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW

87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2

Z dopiskiem Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2018”

Złożone wnioski będą ocenione pod względem formalnym, następnie oceny merytorycznej dokona Zespól Oceniający powołany uchwałą Zarządu Województwa nr 7/239/18 z dnia 21 lutego 2018r., który ustali listę rankingową projektów. Planowany termin zakończenia oceny wniosków – połowa maja br. Lista rankingowa projektów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dla zainteresowanych Sekretariat Regionalny KSOW organizuje szkolenie nt. celów Konkursu, wniosków oraz zasad realizacji imprez. Szkolenie odbędzie się we wtorek, 13 marca 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Pl. Teatralny 2, sala 215 I piętro, godz. 12.00. Prosimy o zgłoszenie udziału na adres: ksow@kujawsko-pomorskie.pl

W sprawie partnerstwa w KSOW proszę się kontaktować z Sekretariatem Centralnym KSOW. Wszelkich informacji nt. konkursu udziela Pani Karolina Grudzińska tel. 56 62 15 912.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich