Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Rusza III nabór wniosków Interreg Europa!

06.03.2017 przez Joanna Łowicka

Od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

Aplikantów obowiązują wyłącznie dokumenty w języku angielskim, opublikowane przez Wspólny Sekretariat Interreg Europa na oficjalnej stronie programu, w tzw. application pack: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa przygotował także pomocne narzędzia. Po uprzedniej rejestracji (linki poniżej) można uczestniczyć w:

– Webinarium na temat trzeciego naboru wniosków Interreg Europa, w dniu:

03.03. http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/565/third-call-launch-webinar/

– Wirtualnych godzinach pytań i odpowiedzi, w dniach:

10.03. http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/567/virtual-q-a-hour/

17.03. http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/572/virtual-q-a-hour/

07.04. http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/568/virtual-q-a-hour/

14.04. http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/569/virtual-q-a-hour/

21.04. http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/570/virtual-q-a-hour/

Ponadto ciągle można korzystać z:

– Project idea self-assessment – kwestionariusz umożliwiający szybką samoocenę projektu – czy mój pomysł pasuje do programu Interreg Europa? http://www.interregeurope.eu/self-assessment/

– Project idea feedback – dla bardziej zaawansowanych koncepcji, po rejestracji w społeczności Interreg Europa i wypełnieniu formularza konsultacje z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/340/get-feedback-on-your-project-idea-in-time-for-third-call/

– Wskazówek dotyczących przygotowania projektu http://www.interregeurope.eu/projects/project-development-videos/

– możliwości poszukiwania partnerów i zamieszczanie własnych pomysłów na stronie programu http://www.interregeurope.eu/search/

– oraz uczestniczyć w Międzynarodowym forum poszukiwania partnerów (Malta 22-23 III 2017) http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/383/europe-let-s-cooperate/

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu!

W Polsce informacji na temat programu udziela Ministerstwo Rozwoju – ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej Krajowy Punkt Kontaktowy (osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 32 253 90 08, email: Anna.Stol@mr.gov.pl).

– informacje o naborze w języku polskim: http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/trzeci-nabor-wnioskow-interreg-europa/

– prezentacje ze spotkania nt. zasad 3. naboru (7 lutego 2017, Warszawa): http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracyterytorialnej/interreg-europa/ (na tej stronie są dostępne również opisy wybranych projektów, informacje na temat polskich instytucji uczestniczących w projektach, wzory umów itp.).

Polskie instytucje mają także szansę na przedstawienie własnej oferty do Interreg Europa, za pomocą specjalnego formularza (w załączeniu), która zostanie wysłana do Krajowych Punktów Kontaktowych, zgodnie z życzeniem.

Podstawowe informacje o programie Interreg Europa

Zasięg terytorialny: Unia Europejska, Norwegia, Szwajcaria

  • Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego. Program wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród podmiotów regionalnych.
  • W programie mogą uczestniczyć instytucje publiczne, władze centralne, JST wszystkich szczebli, podmioty prawa publicznego (np. uczelnie, instytuty, agencje rozwoju itp.) oraz prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną (np. uczelnie prywatne, fundacje, izby itp.).
  • Instytucje z Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii mogą współpracować nad wybraną dziedziną polityki (np. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego itp.) i planować w związku z tym zmiany w konkretnych instrumentach polityki.
  • Przykładowe instrumenty polityki w Polsce: Regionalna Strategii Innowacji, Strategia Rozwoju Województwa, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta, Strategia rozwoju gminy, Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, regionalne (RPO) i krajowe programy operacyjne (np. PO WER, PO IŚ, PO Polska Wschodnia itp.).
  • Zmianą w instrumencie polityki może być, przykładowo:

– opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków programu regionalnego (RPO) lub krajowego (np. PO WER, PO IŚ, PO Polska wschodnia itp.),

– wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania polityką lub programem w regionie; na przykładzie RPO mogą to być m.in.: nowe metody oceny wniosków, zmiany w systemie naboru projektów, aktualizacja wybranej części dokumentu,

– wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do programu nowego celu, zmiany strategii lub planów, zmiany w otoczeniu prawnym, uzupełnienie dokumentu o załącznik itp.).

  • Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.
  • W ramach programu działają cztery tematyczne platformy learningowe – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną, dostępny na oficjalnej stronie programu: www.interrgeurope.eu.
  • Programem zarządza francuski region Hauts-de-France, Wspólny Sekretariat mieści się w Lille (Francja).
  • Dotychczas rozstrzygnięto dwa nabory wniosków. Międzynarodowy Komitet Monitorujący program Interreg Europa zatwierdził do dofinansowania 130 projektów. W wybranych przedsięwzięciach uczestniczy 53 polskich partnerów. Opisy zatwierdzonych projektów i lista beneficjentów: http://www.interregeurope.eu/discover-projects/

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze oraz wypełnienia formularza, który ułatwi poszukiwanie partnerów do projektów (tutaj).