Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na przestrzeń publiczną rozstrzygnięty

18.12.2018 przez Kacper Szary

W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 18 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 4 579 611 zł. Dostępny limit środków tj. 5 364 500 zł pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.

W dniu 20 grudnia zostaną podpisane umowy z 18 Wnioskodawcami. Kolejność przyznawania środków wynika z listy operacji odzwierciedlającej ilość otrzymanych punktów na etapie oceny wniosków o przyznanie pomocy.

Uchwała Zarządu Województwa

Uzasadnienie uchwały

Załącznik do uchwały – lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania