Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności? Złóż wniosek o dofinansowanie Twojego pomysłu do „Działaj Lokalnie”!

10.05.2019 przez Joanna Łowicka

Ruszyła kolejna runda konkursów grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią 73 Ośrodków Działaj Lokalnie. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów w najbliższym Ośrodku Działaj Lokalnie. Wybrane inicjatywy mają szansę otrzymać do 6 tys. złotych. Wysokość wsparcia oraz terminy zgłoszeń ustalane są przez ODL. Lista ośrodków i gmin objętych programem znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl.

Długofalowym celem programu „Działaj Lokalnie” jest wzrost kapitału społecznego i aktywizacja społeczności lokalnych. Kluczowe dla jego osiągnięcia są takie wartości jak: zaangażowanie społeczne, gotowość do podejmowania wyzwań, dzielenie się posiadanymi zasobami. Propagowanie i umacnianie wyżej wymienionych postaw służy wzrostowi zaufania i buduje kapitał społeczny, niezwykle ważny w społecznościach lokalnych. Zależy nam na tym, by wspierać te projekty, które odpowiadają realnym potrzebom miejscowych społeczności, dlatego decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmowane są lokalnie, a w skład komisji grantowych wchodzą uznane autorytety, przedstawiciele mediów i darczyńcy. Przeprowadzenie konkursów powierzamy regionalnym organizacjom, które najlepiej znają problemy i zasoby swoich społeczności. Wiedzą, jak dotrzeć do naprawdę potrzebujących, kogo wesprzeć i z kim pracować – mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Ośrodki Działaj Lokalnie, to sprawdzone organizacje pozarządowe, które dbają o najwyższe standardy. To miejsca, w których na pewno uzyskasz fachową pomoc i wiedzę na temat animowania miejscowej społeczności. ODL pozyskują środki finansowe i przekazują je na lokalne dotacje, a także stoją na straży prawidłowego wydatkowania pieniędzy i rozliczania się z realizacji działań.

Wsparcie mogą uzyskać inicjatywy z różnych dziedzin. Od roku 2000r. w ramach programu zrealizowano już ponad 10400 projektów. Były to działania wzmacniające współpracę wśród lokalnej społeczności, nastawione na tworzenie miejsc społecznej aktywności tworzenia nowych możliwości rozwoju osobistego i spędzania wolnego czasu, promowania ekologii, zdrowego stylu życia czy regionalnej tradycji., a także podnoszenia atrakcyjności regionu. W bieżącej edycji szczególnie zachęcamy do zgłaszania inicjatyw związanych z jubileuszem 30-lecia przemian demokratycznych w Polsce.

Jak przystąpić do lokalnego konkursu grantowego?

  • rozpocznij od wizyty na stronie www.dzialajlokalnie.pl, tam znajdziesz aktualne informacje na temat programu.
  • kliknij w zakładkę „Zasięg Działaj Lokalnie” i sprawdź czy gmina w której chcesz realizować projekt jest objęta zasięgiem Ośrodka Działaj Lokalnie. – skontaktuj się z wybranym Ośrodkiem Działaj Lokalnie, który zarządza naborem wniosków na danym obszarze, udostępnia regulamin konkursu oraz ustala indywidualny harmonogram i wyznacza termin składania dokumentów, a także kontaktuje się z wnioskodawcami.
  • wniosek złożysz online poprzez generator, do którego link znajdziesz na stronie „Działaj Lokalnie”.

Realizowane w wioskach i miasteczkach inicjatywy codziennie uatrakcyjniają życie wielu społeczności. Skorzystaj z programu i zmień swoje lokalne otoczenie!

Źródło: http://dzialajlokalnie.pl/