Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Aktualizacja listy operacji – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

28.11.2023 przez Joanna Łowicka

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 28 listopada 2023 r., zaktualizował listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znajduje się 70 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy w wysokości 90 565 829 zł.

W związku z pojawieniem się oszczędności poprzetargowych, samorząd województwa przeprowadził ocenę kolejnych wniosków mieszczących się w limicie. W wyniku powyższego, pozytywnie oceniono 2 wnioski o przyznanie pomocy. Dofinansowaniem zostają objęte wnioski od pozycji 53 do pozycji 54.

Uchwała nr 48/2590/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020