Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szansa na dofinansowanie dla Gospodarki wodno-ściekowej

04.09.2019 przez Kacper Szary

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 21 października 2019 r. (do godz. 12:00).

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00 (w ostatnim dniu naboru do godziny 12:00) lub nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę).

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów: 660 691 101; 660 691 425; 784 936 064; 690 550 928; 660 702 237.

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/1542/2019 z dnia 4 września 2019 r.

Uzasadnienie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/1542/2019 z dnia 4 września 2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wersja 1z

Informacja dotycząca danych osobowych

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 1z (z dnia 03.08.2019 r.)

Wzór umowy o przyznanie pomocy wersja 5r (robocza)

Formularz wniosku o płatność wersja 5z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 5z