Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

03.06.2020 przez Kacper Szary

W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazły się 64 projekty na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 54 409 206 zł.

Limit środków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa dla województwa kujawsko-pomorskiego pozwala na objęcie obecnie dofinansowaniem 56 projektów umieszczonych na liście operacji. Pozostałe wnioski znajdujące się na liście operacji od pozycji 57 do pozycji 64 (włącznie) będą sukcesywnie podlegały kontroli administracyjnej w wyniku ewentualnego uwolnienia środków.

Uchwała Zarządu Województwa

Uzasadnienie uchwały

Załącznik do uchwały – lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy