Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Uwaga Beneficjenci zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

16.03.2017 przez Joanna Kaczor

Informujemy, iż została zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W instrukcji został doprecyzowany zapis w pkt. 2 Dokumenty potwierdzające rzeczową realizację biznesplanu w części B. Załączniki do wniosku o płatność drugiej transzy – zmiana została oznaczona kolorem żółtym.

Poniżej link zaktualizowanej instrukcji do wniosku o płatność.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html