Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 – zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

01.06.2017 przez Joanna Kaczor

Informujemy, iż została zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W instrukcji zostały doprecyzowane zapisy w pkt 7 Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje(…) w części A Załączniki do wniosku o płatność pierwszej transzy oraz w pkt 14 Inne pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje(…) w części B Załączniki do wniosku o płatność drugiej transzy – zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.

Poniżej znajduje się link zaktualizowanej instrukcji do wniosku o płatność:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html