Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szkolenie z wdrażania operacji dla Lokalnych Grup Działania zakończone

06.10.2016 przez Kacper Szary

W dniu 4 październia 2016 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku odbyło się szkolenie z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tematyka szkolenia obejmowała omówienie formularzy wniosków oraz umów o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2, a także kwestie związane z dostosowaniem procedur Lokalnych Grup Działania do aktualnie obowiązujących Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.