Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Przypominamy – do 21 października można składać wnioski na gospodarkę wodno-ściekową

18.10.2019 przez Kacper Szary

Przypominamy, że tylko do poniedziałku do godziny 12:00 można składać wnioski na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114, (w ostatnim dniu naboru do godziny 12:00) lub nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę).

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów: 660 691 101; 660 691 425; 784 936 064; 690 550 928; 660 702 237.